آزمون جامع دکتری

 | تاریخ ارسال: 1401/7/18 | 
به اطلاع دانشــجویان دکتری می رسانـد آزمون جامع دکتـری دانشکده کامپیوتردر روز چهارشنبه مورخ25/8/1401ساعت8:30 صبح برگزار می شود. دانشجویانی که تمایل دارند در این آزمون شرکت نمایندحداکثرتا تاریخ24/7/1401جهت دریافت و تکمیل فرم درخواست خود را از طریق ایمیل malipooraut.ac.ir به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده )سرکار خانم علیپور)ارسال نمایند .
همچنین، شیوه برگزاری آزمون ، حضوری می باشد .

17/7/1401