اطلاعیه پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد بدون شرکت در آزمون ورودی

 | تاریخ ارسال: 1401/11/1 | 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر اساس آییننامه شماره 307862/2 مورخ 17/10/1401 و جلسه شماره 78 مورخ 30/7/1401 وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تعداد محدودی دانشجوی واجد شرایط کارشناسی پیوسته ورودی 98 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور را بدون کنکور در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1403-1402 پذیرش مینماید.
برای مشاهده اطلاعیه  اینجا کلیک کنید
برای مشاهده لیست رشته ها اینجا کلیک کنید