اطلاعیه- پذیرفته شدگان مرحله اول کارشناسی ارشد بدون آزمون 1402 (1)

 | تاریخ ارسال: 1402/6/4 | 
پذیرفته شدگان  مرحله اول کارشناسی ارشد بدون آزمون سال 1402 که متقاضی تحصیل در رشته گرایش پذیرفته شده مرحله اول خود می باشند
و
پذیرفته شدگان  مرحله اول کارشناسی ارشد بدون آزمون سال 1402 که متقاضی تغییر گرایش پذیرفته شده خود در مرحله اول می باشند
برای آگاهی از ادامه مراحل به اطلاعیه های مندرج در سایت استعدادهای درخشان دانشگاه به آدرس زیر مراجعه نمایند: