اطلاعیه- متقاضیان ثبت نام مرحله دوم (تکمیل ظرفیت) کارشناسی ارشد بدون آزمون ورودی 1402

 | تاریخ ارسال: 1402/6/4 | 

قابل توجه متقاضیان کارشناسی ارشد بدون آزمون سال 1402، مرحله دوم  (تکمیل ظرفیت) پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون سال 1402، دانشجویان واجد شرایط ورودی 98 دانشگاه صنعتی امیرکبیر و سایر دانشگاه  آغاز شده است. برای آگاهی از شرایط و مراحل به اطلاعیه مندرج در سایت استعدادهای درخشان دانشگاه به آدرس زیر مراجعه نمایید
 

https://gto.aut.ac.ir/
لازم به ذکر است که با توجه به اتمام مرحله اول پذیرش، مرحله دوم به صورت مستقل از مرحله اول به منظور تکمیل ظرفیت آغاز می شود. لذا تمامی متقاضیان از جمله متقاضیانی در مرحله اول شرکت کرده اند و پذیرفته نشده اند (یا رزرو بوده اند) ،  در صورتی که همچنان متقاضی کارشناسی ارشد بدون آزمون سال 1402 باشند، لازم است در مرحله دوم ثبت نام نمایند