قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1402

 | تاریخ ارسال: 1402/6/22 | 
لطفا به نکات زیر توجه فرمایید:
با توجه به انتخاب واحد در روزهای 28و29شهریورماه جهت تسهیل در روند انتخاب واحد جدول ذیل  برای دروس پیشنهادی خدمتتان ارائه می گردد.
  زمان برگزاری جلسه توجیهی نیزدر اسرع وقت اطلاع رسانی می گردد.
حتما ایمیل دانشگاه را در پورتال تعیین نمایید تا اطلاعات مهم برای شما ایمیل شود.
لازم به ذکر است در زمان ثبت نام حضوری ( تطبیق مدارک) می بایست یک نسخه ریزنمرات کارشناسی جهت تعیین دروس جبرانی به همراه داشته باشید.