معرفی دانشکده

 | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 

امروزه بیش از هر زمان دیگر بکارگیری کامپیوتر و استفاده از روش‌های جدید کامپیوتری در حل مسائل مختلف زندگی بشر به ویژه مسائل صنعتی ضروری است و دانش‌آموختگان رشته مهندسی کامپیوتر نیز در این زمینه نقش مهمی ایفاء می کنند. با توجه به اهمیت برنامه‌ریزی در کشور و تدوین برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دانشکده مهندسی کامپیوتر نیز همگام با خط مشی توسعه کشور و بر اساس نیازهای جامعه اقدام به تدوین برنامه پنج ساله خود نموده که خطوط کلی آن به شرح زیر است:

افزایش ظرفیت سه گرایش مقطع کارشناسی ارشد، بالا بردن کیفیت علمی و عملی دانشکده از طریق جذب اعضای هیأت علمی جدید، تشویق و تعریف پروژه های تحقیقاتی مستقل در جهت رفع نیازمندیهای فنی کشور، پیشبرد مرزهای دانش، انتشار مقالات علمی، و تألیف و ترجمه کتب، و ارائه دوره های تخصصی- کاربردی کوتاه مدت کامپیوتر در راستای رفع نیازهای صنایع و سازمان‌های مختلف.

هدفها و فعالیتهای تحقیقاتی:

 فعالیت‌های تحقیقاتی این دانشکده در قالب پروژه‌های مستقل اعضاء هیأت علمی، پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری و قرارداد با مراکز صنعتی انجام می پذیرد. این فعالیت‌ها در جهت رفع نیازهای علمی- تحقیقاتی کشور، پیشبرد مرزهای دانش، و بالا بردن کیفیت تحصیلی- علمی برنامه‌ریزی شده است. در این راستا تحقیقات در زمینه‌های انتقال اطلاعات، سیستم‌های نرم‌افزاری، پردازش موازی، هوش مصنوعی، بینائی کامپیوتری، پردازش تصویر ثابت و متحرک پردازش گفتار، امنیت اطلاعات و رمزنگاری، شناسائی الگو، الگوریتم‌های یادگیری، داده کاوی و رباتیک از امکان بیشتری برخوردار بوده است.