راهنمای ارسال فایل جلسه دفاع پایان‌نامه

 | تاریخ ارسال: 1402/12/23 | 
راهنمای ارسال فایل جلسه دفاع پایان‌نامه

برای نمایش اطلاعیه دفاع از پایان‌نامه بر روی وب سایت دانشکده لازم است که دو فایل با فرمت pdf  وdoc  ایمیل شود. این دو فایل باید  به صورت عمودی و دارای عناوین فایل نمونه ذیل باشند

علاوه بر فایل های فوق، به منظور نمایش فایل دفاع بر روی نمایشگرهای ساینج دانشکده لازم است فایلی افقی با کادر مناسب و در قالب pptx  ارسال شود. لازم است در قسمتی که با  عنوان " تصویر/گراف برای معرفی بیشتر موضوع پایان‌نامه" مشخص شده ، عکس یا گرافی به منظور آشنایی بیشتر مخاطب با موضوع پایان‌نامه درج شودکه عکس و یا گرافی از پایان نامه ضمیمه و ارسال شود.فایل ذیل نمونه دعوتنامه مناسب برای نمایش بر روی ساینج می‌باشدفایل نمونه مناسب جهت  نمایش بر روی ساینج دانشکده را از اینجا میتوانید دانلود کنید