اعضای هیات علمی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/20 | 

 

اعضای هیأت علمی دانشکده

team

رضا صفابخش

رییس دانشکده،استاد


گروه آموزشی: هوش مصنوعی و رباتیک

علایق پژوهشی: بینائی ماشین یادگیری عمیق

آزمایشگاه: بینائی کامپیوتر

رایانامه: safa[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۲۸

team

احمد عبداله زاده بارفروش

استاد


گروه آموزشی: نرم افزار

علایق پژوهشی: مهندسی کیفیت نرم‌افزار مهندسی نرم‌افزار هوش مصنوعی هستی شناسی

آزمایشگاه: سیستم های هوشمند

رایانامه: ahmadaku[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۳۳

team

محمدرضا میبدی

استاد


گروه آموزشی: نرم افزار

علایق پژوهشی: سیستم‌های یادگیری پردازش موازی محاسبات نرم

آزمایشگاه: محاسبات نرم

رایانامه: mmeybodi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۲۴

team

محمد رحمتی

استاد


گرایش: هوش مصنوعی و رباتیک

علایق پژوهشی: پردازش تصویر و بینایی ماشین یادگیری ماشین یادگیری عمیق شناسایی الگو داده کاوی

آزمایشگاه: شناسائی الگو و پردازش تصاویر

رایانامه: rahmati[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۴۱

team

محمدرضا رزازی

استاد


گروه آموزشی: نرم افزار

علایق پژوهشی: امنیت نرم‌افزار کامپایلر الگوریتم

رایانامه: razzazi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۳۲

team

مرتضی صاحب الزمانی

استاد


گروه آموزشی: معماری و شبکه‌های کامپیوتری

علایق پژوهشی: سیستم‌های قابل بازپیکربندی طراحی خودکار سیستم‌های زیستی امنیت سخت‌افزار محاسبات کوانتومی شتاب‌دهی سخت‌افزاری سیستم‌های یادگیری

آزمایشگاه: طراحی مدارات آسنکرون و طراحی خودکار مدارهای مجتمع

رایانامه: szamani[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۲۰

team

محمدمهدی عبادزاده

استاد


گروه آموزشی: هوش مصنوعی و رباتیک

علایق پژوهشی: هوش محاسباتی یادگیری ماشین

آزمایشگاه: محاسبات زیستی و سیستم‌های فازی

رایانامه: ebadzadeh[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۳۰

team

مهدی صدیقی

استاد


گروه آموزشی: معماری وشبکه‌های کامپیوتری

علایق پژوهشی: محاسبات کوانتومی سیستم‌های نهفته سنتز سطح بالا

آزمایشگاه: طراحی VLSI

رایانامه: msedighi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۱۵

team

مسعود صبائی

دانشیار


گروه آموزشی: معماری و شبکه‌های کامپیوتری

علایق پژوهشی: شبکه‌های کامپیوتری شبکه‌های بی‌سیم

آزمایشگاه: شبکه‌های کامپیوتری پیشرفته

رایانامه: sabaei[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۱۳

team

محمدکاظم اکبری فتیدهی

دانشیار


گروه آموزشی: -

علایق پژوهشی: فناوری اطلاعات محاسبات ابری پردازش موازی

آزمایشگاه: توسعه فناوری های پیشرفته

رایانامه: akbarif[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۳۶

team

سیاوش خرسندی

دانشیار


گروه آموزشی: معماری و شبکه‌های کامپیوتری

علایق پژوهشی: شبکه‌های کامپیوتری

آزمایشگاه: شبکه با سرعت بالا

رایانامه: khorsandi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۰۶

team

مهران سلیمان فلاح

دانشیار


گروه آموزشی: نرم افزار

علایق پژوهشی: زبان‌های برنامه‌سازی امنیت اطلاعات درستی‌یابی رسمی نظریه بازی‌ها

آزمایشگاه: روش‌های فورمال در سیستم‌های امنیتی

رایانامه: msfallah[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۱۸

team

بابک صادقیان

دانشیار


گروه آموزشی: هوش مصنوعی و رباتیک

گرایش: رایانش امن

علایق پژوهشی: طراحی سخت افزار شبکه های کامپیوتر امنیت اطلاعات

آزمایشگاه: پژوهشی امنیت داده‌ها

رایانامه: basadegh[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۳۹

team

حمیدرضا زرندی

دانشیار


گروه آموزشی: معماری و شبکه‌های کامپیوتری

علایق پژوهشی: طراحی سیستم‌های مطمئن شبکه‌های روی تراشه معماری کامپیوتر سیستم‌های نهفته

آزمایشگاه: تحلیل و طراحی سیستم‌های اتکاپذیر

رایانامه: h_zarandi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۰۲

team

علیرضا باقری

دانشیار


گروه آموزشی: نرم افزار

علایق پژوهشی: تحلیل برخط شبکه‌های اجتماعی پردازش داده‌های حجیم الگوریتم‌های گراف هندسه محاسباتی

آزمایشگاه: الگوریتم و هندسه محاسباتی

رایانامه: ar_bagheri[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۴۲

team

مهدی راستی

دانشیار


گروه آموزشی: معماری و شبکه‌های کامپیوتری

علایق پژوهشی: اینترنت اشیا نظریه بازی‌ها منابع رادیویی در شبکه‌های بی‌سیم نسل پنجم شبکه‌های رادیو شناختی

آزمایشگاه: اینترنت اشیاء

رایانامه: rasti[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۰۱

team

حمیدرضا شهریاری

استادیار


گروه آموزشی: هوش مصنوعی و رباتیک

گرایش: رایانش امن

علایق پژوهشی: امنیت پایگاه‌داده تحلیل امنیت امنیت نرم‌افزار حریم خصوصی امنیت

آزمایشگاه: تحلیل امنیت سیستم‌ها

رایانامه: shahriari[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۱۶

team

احمد نیک آبادی

استادیار


گروه آموزشی: هوش مصنوعی و رباتیک

علایق پژوهشی: مدل‌های گرافیکی احتمالاتی بینائی ماشین هوش محاسباتی

آزمایشگاه: هوش مصنوعی و رباتیک

رایانامه: nickabadi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۴۹

team

بهادر بخشی سراسکانرود

استادیار


گروه آموزشی: معماری و شبکه‌های کامپیوتری

علایق پژوهشی: شبکه‌های نرم‌افزار-محور مجازی‌سازی توابع شبکه شبکه‌های سبز

آزمایشگاه: معماری کامپیوتر

رایانامه: bbakhshi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۲۳

team

مریم امیرمزلقانی

دانشیار


گروه آموزشی: هوش مصنوعی و رباتیک

علایق پژوهشی: یادگیری ماشین مدلسازی آماری پردازش تصویر

آزمایشگاه: تحلیل آماری داده

رایانامه: mazlaghani[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۰۴

team

محمود ممتازپور

استادیار


گروه آموزشی: معماری و شبکه‌های کامپیوتری

علایق پژوهشی: سیستم‌های خوشه‌ای و چند هسته‌ای رایانش فوق سریع اینترنت اشیا رایانش ابری رایانش مه

آزمایشگاه: سیستم های دیجیتال توان پایین

رایانامه: momtazpour[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۲۱

team

سعیده ممتازی

استادیار


گروه آموزشی: هوش مصنوعی و رباتیک

علایق پژوهشی: بازیابی اطلاعات و جستجوی وب پردازش زبان طبیعی سیستم‌های توصیه‌گر هوش مصنوعی

آزمایشگاه: پردازش زبان طبیعی

رایانامه: momtazi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۳۷

team

احسان ناظرفرد

استادیار


گروه آموزشی: هوش مصنوعی و رباتیک

علایق پژوهشی: یادگیری تقویتی عمیق یادگیری ماشین اینترنت اشیاء داده کاوی

آزمایشگاه: هوش محیطی

رایانامه: nazerfard[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۰۷

team

حامد فربه

استادیار


گروه آموزشی: معماری و شبکه‌های کامپیوتری

علایق پژوهشی: معماری سیستم‌های کامپیوتری

آزمایشگاه: زیرساختهای محاسباتی و ارتباطی هوشمند

رایانامه: farbeh[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۲۹

team

امیر کلباسی

استادیار


گروه آموزشی: نرم افزار

علایق پژوهشی: مدل‌سازی کارایی سامانه‌های مراقبت سلامت ارزیابی کارایی نرم‌افزار زمان‌بندی شبیه سازی مبتنی بر ردیابی

آزمایشگاه: ارزیابی کارایی نرم‌افزار

رایانامه: kalbasi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۲۳

team

مصطفی حقیر چهرقانی

استادیار


گروه آموزشی: نرم افزار

علایق پژوهشی: تحلیل داده‌های شبکه‌ای و گرافی یادگیری ماشین داده کاوی

آزمایشگاه: گروه تحقیقاتی علم داده ها

رایانامه: mostafa.chehreghani[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۵۰

team

حسین زینلی

استادیار


گروه آموزشی: هوش مصنوعی و رباتیک

گرایش: هوش مصنوعی و رباتیک

علایق پژوهشی: پردازش زبان و گفتار

آزمایشگاه: فناوری زبان و گفتار

رایانامه: hzeinali[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۴۰

team

سجاد شیرعلی شهرضا

استادیار


گروه آموزشی: معماری و شبکه های کامپیوتری

علایق پژوهشی: تعامل انسان با رایانه شبکه‌های نرم‌افزار-محور

رایانامه: shirali[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۰۸

team

مهدی جوانمردی

استادیار


گروه آموزشی: هوش مصنوعی و رباتیک

علایق پژوهشی: خودروی خودران مکان یابی و نقشه سازی بینایی ماشین رباتیک انقلاب صنعتی چهارم

رایانامه: mjavan[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۴۳

اساتید بازنشسته

team

حسین پدرام


گروه آموزشی: معماری و شبکه‌های کامپیوتری

علایق پژوهشی: مدارهای پرتراکم معماری کامپیوتر شبکه‌های کامپیوتری

رایانامه: pedram[at]aut.ac.ir

team

محمدمهدی همایونپور


گروه آموزشی: هوش ماشین و رباتیک

علایق پژوهشی: پردازش زبان طبیعی طراحی سخت‌افزار پردازش سیگنال پردازش صوت علوم اعصاب

آزمایشگاه: سیستم های هوشمند صوتی

رایانامه: homayoun[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۲۲

team

احمد آقا کاردان


گروه آموزشی: -

علایق پژوهشی: یادگیری الکترونیکی مدیریت دانش کاوش خبره

رایانامه: aakardan[at]aut.ac.ir

team

مهدی شجری


گروه آموزشی: هوش مصنوعی و رباتیک

علایق پژوهشی: امنیت اطلاعات

رایانامه: mshajari[at]aut.ac.ir