نوآوری و کارآفرینی

 | تاریخ ارسال: 1398/11/7 | 

 مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشکده مهندسی کامپیوتر از سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز کرده است. این مرکز که با حمایت شرکت ارتباطات فردا راه‌اندازی شده است پذیرای دانشجویان خوش فکر و ایده پرور دانشکده است تا بتوانند در یک محیط کار اشتراکی و با کمکهای مدیریت این مجموعه مسیر تبدیل شدن به یک شرکت نوپا را طی نمایند. اطلاعات بیشتر را در این آدرس ببینید.