فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد

 | تاریخ ارسال: 1398/11/14 | 
اسامی فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد سالهای۹۶-۹۴
 
فامیلی، اسم  نام رشته 
کرباسی، عطیه مهندسی صنایع-مدیریت پروژه
قنبرپور، توحید مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی
صادقی نسب، محمد مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
نورافزا، مهدی مهندسی صنایع-سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
جلالیان، مهدی مهندسی صنایع-مدیریت نوآوری وفناوری
شیریان بدخش، سمانه مهندسی صنایع-سیستمهای مالی-آموزش الکترونیکی
گیلی، سینا مهندسی صنایع-سیستمهای مالی-آموزش الکترونیکی
گریوانی، پردیس مهندسی صنایع-سیستمهای مالی-آموزش الکترونیکی
کریمی، حسین مهندسی صنایع-سیستمهای مالی-آموزش الکترونیکی
غلامی، مرتضی مهندسی صنایع-سیستمهای مالی-آموزش الکترونیکی
غرقی شفیعی، یاسمن مهندسی صنایع-سیستمهای مالی-آموزش الکترونیکی
دهقانی تفتی، محمدهادی مهندسی صنایع-سیستمهای مالی-آموزش الکترونیکی
خلیلیان، مهسا مهندسی صنایع-سیستمهای مالی-آموزش الکترونیکی
پژوهش فر، پیام مهندسی صنایع-سیستمهای مالی-آموزش الکترونیکی
عزیزی، محمدجعفر مهندسی صنایع-سیستمهای مالی-آموزش الکترونیکی
شاهزاده، محمود مهندسی صنایع-سیستمهای مالی-آموزش الکترونیکی
شادمان، امیر مهندسی صنایع-سیستمهای مالی-آموزش الکترونیکی
سماواتی، فاطمه مهندسی صنایع-سیستمهای مالی-آموزش الکترونیکی
رضویان، ثنا مهندسی صنایع-سیستمهای مالی-آموزش الکترونیکی
وظیفه دوست ایرانی، مژگان مهندسی صنایع-سیستمهای اقتصادی و اجتماعی
خالصی، سجاد مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
غریب، مهرداد مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
برزگری دهج، مطهره مهندسی صنایع-مدیریت پروژه
حلت ابادی فراهانی، بی تا مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی
صمدی قره بلاغ، سپیده مهندسی صنایع-سیستم های سلامت
عمادی، سیدمحمدحسین مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
ترکاشوند، حمید مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی
سیدآبادی، سمانه مهندسی صنایع-مدیریت پروژه
فاضلیان، سیدمحمدرضا مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
فخرواعظی، نعیمه مهندسی صنایع-سیستمهای اقتصادی و اجتماعی
بختیاری، بهنام مهندسی صنایع-مهندسی مالی
دانائی، محسن مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
فخرالدین، فاطمه مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
احمدی، شیدا مهندسی صنایع-مدیریت پروژه
سلیمی، فرزاد مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
روغنی لنگرودی، نجمه مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
امینی، مریم مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
حاجی حسینی حسین ابادی، انسیه مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
گل قامت راد، نیما مهندسی صنایع-مدیریت پروژه
پیشوایی، محمدرضا مهندسی صنایع-مدیریت پروژه
اژدرزاده اسکوئی، حسین مهندسی صنایع-مدیریت پروژه
میرزایی، مهدیه مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
مجیدی، علی مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
باقری کاظم اباد، محمدرضا مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
اسعدی سینگلی، زهرا مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
ابوالفضلی، نازنین مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
خجسته سرکاردار، محمدمهدی مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
جعفرزاده اطربی، مصطفی مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
اویسی، شیما مهندسی صنایع-سیستمهای اقتصادی و اجتماعی
نخجیرگر، مریم مهندسی صنایع-مدیریت نوآوری وفناوری
کاشانی، تلما مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
تذروی، حسین مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
هوشمند، محمدجواد مهندسی صنایع-مدیریت نوآوری وفناوری
عزیزپور، همراز مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی
حیدری فر، زهرا مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی
لاری یزدی، سروش مهندسی صنایع-سیستم های سلامت
عبدالکریم زاده، مونا مهندسی صنایع-سیستم های سلامت
مرادنژادحصاری، مهسا مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
عباس پوررودبنه، پژمان مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
سلطانی، حسام مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
بهبودی، شاهین مهندسی صنایع-مدیریت نوآوری وفناوری
ایمانی مهر، بهروز مهندسی صنایع-مدیریت نوآوری وفناوری
امینی، محمدرضا مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی
برزگری مقدم، مریم مهندسی صنایع-سیستم های سلامت
وطن دوست، سپیده مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری-آموزش الکترونیکی
میرزایی، محمود مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری-آموزش الکترونیکی
موذن، نوید مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری-آموزش الکترونیکی
معلمی، سیدمحسن مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری-آموزش الکترونیکی
کمالی دهقان، رزیتا مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری-آموزش الکترونیکی
کشاورزرضا، فاطمه مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری-آموزش الکترونیکی
کاشی زاده، سیده مرضیه مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری-آموزش الکترونیکی
فرهنگ، روزا مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری-آموزش الکترونیکی
غلامی انجیله، علی اکبر مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری-آموزش الکترونیکی
غلامی، لیلا مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری-آموزش الکترونیکی
عامری مهاباد، شبنم مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری-آموزش الکترونیکی
شعبانی، فاطمه مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری-آموزش الکترونیکی
سیف زاده یزدی، حمیدرضا مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری-آموزش الکترونیکی
سجادی، سیدپیام مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری-آموزش الکترونیکی
رازی، شیما مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری-آموزش الکترونیکی
خواجوندصالحی، معصومه مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری-آموزش الکترونیکی
جبارزاده، سکینه مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری-آموزش الکترونیکی
ایرانپور، شهرام مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری-آموزش الکترونیکی
امینی، مهدی مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری-آموزش الکترونیکی
افشاری اقاجری، پرویز مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری-آموزش الکترونیکی
احراری، محمدرضا مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری-آموزش الکترونیکی
میرمرتضوی، سیدمحمد مهندسی صنایع-مدل سازی سیستمهای کلان-آموزش الکترونیکی
کارگردستجردی، امیررضا مهندسی صنایع-مدل سازی سیستمهای کلان-آموزش الکترونیکی
غلامی، براتعلی مهندسی صنایع-مدل سازی سیستمهای کلان-آموزش الکترونیکی
غلام پور، حسین مهندسی صنایع-مدل سازی سیستمهای کلان-آموزش الکترونیکی
عسکری نژاد، سارا مهندسی صنایع-مدل سازی سیستمهای کلان-آموزش الکترونیکی
عباسپور، حامد مهندسی صنایع-مدل سازی سیستمهای کلان-آموزش الکترونیکی
رحمانی، مریم مهندسی صنایع-مدل سازی سیستمهای کلان-آموزش الکترونیکی
رجایی ریزی، اکرم مهندسی صنایع-مدل سازی سیستمهای کلان-آموزش الکترونیکی
دیوانی اذر، رضا مهندسی صنایع-مدل سازی سیستمهای کلان-آموزش الکترونیکی
حاجی فتحعلی ها، نرگس مهندسی صنایع-مدل سازی سیستمهای کلان-آموزش الکترونیکی
بهتر، امین مهندسی صنایع-مدل سازی سیستمهای کلان-آموزش الکترونیکی
ارجمند، لیلا مهندسی صنایع-مدل سازی سیستمهای کلان-آموزش الکترونیکی
محمدی، فرزانه مهندسی صنایع-سیستمهای مالی-آموزش الکترونیکی
مازوچی، امیرحسین مهندسی صنایع-سیستمهای مالی-آموزش الکترونیکی
غلامزاده، وحید مهندسی صنایع-سیستمهای مالی-آموزش الکترونیکی
صادقی، مجید مهندسی صنایع-سیستمهای مالی-آموزش الکترونیکی
شفیعی کرده کوهی، رومینا مهندسی صنایع-سیستمهای مالی-آموزش الکترونیکی
سنگینیان، پریسا مهندسی صنایع-سیستمهای مالی-آموزش الکترونیکی
حجازی نیا، جعفر مهندسی صنایع-سیستمهای مالی-آموزش الکترونیکی
پوررضایی، شیما مهندسی صنایع-سیستمهای مالی-آموزش الکترونیکی
ارادتی، ارمان مهندسی صنایع-سیستمهای مالی-آموزش الکترونیکی
تنافرد، محمدرضا مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری-آموزش الکترونیکی
شفیعی، حسین مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
امینی، آرش مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
هاشمی سهی، فرنازسادات مهندسی صنایع-مدیریت نوآوری وفناوری
قدیانی، علی مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
لاهیجانیان، بهشاد مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
تشویق، فائزه مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری
فروزانگهر، علیرضا مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری
فتح دخت، المیرا مهندسی صنایع-سیستم های سلامت
سلطانزاده، شیما مهندسی صنایع-سیستم های سلامت
ستودیان، شهاب الدین مهندسی صنایع-مدل سازی سیستمهای کلان
بخشایش، سیدمحمود مهندسی صنایع-مدل سازی سیستمهای کلان
نجاری، نسترن مهندسی صنایع-مدیریت پروژه
شعبانی، سحر مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
موسوی بلده، سیدبهزاد مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
واحدی زارع ایده لو، مسعود مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری
حسامی رستمی، ملیحه مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری
قلندری شمامی، علیرضا مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری
سعیدی، پدرام مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری
جهانی، کیارش مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری
ابراهیمی صدرابادی، مهناز مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری
عبدالکریم زاده، لیلا مهندسی صنایع-مدل سازی سیستمهای کلان
بیات ماکو، فرنوش مهندسی صنایع-مدل سازی سیستمهای کلان
احمدی، علی مهندسی صنایع-مدل سازی سیستمهای کلان
میراحمدی، سیدمحمدمهدی مهندسی صنایع-مدل سازی سیستمهای کلان
کاتوزیان، حورا مهندسی صنایع-مدل سازی سیستمهای کلان
خورشیدنام، محمدحسین مهندسی صنایع-مدل سازی سیستمهای کلان
هدایتی، محدثه مهندسی صنایع-مدل سازی سیستمهای کلان
میرزایی دمابی، کاظم مهندسی صنایع-مدل سازی سیستمهای کلان
عظیمی، ارزو مهندسی صنایع-مدل سازی سیستمهای کلان
صفرنژاد، مریم مهندسی صنایع-مدل سازی سیستمهای کلان
شعبانی سرایی، پژمان مهندسی صنایع-مدل سازی سیستمهای کلان
خزایی کوه پر، روح الله مهندسی صنایع-مدل سازی سیستمهای کلان
اسماعیلی، حسین مهندسی صنایع-مدل سازی سیستمهای کلان
نباتی، محمدمهدی مهندسی صنایع-مدیریت پروژه
تیموری، امیر مهندسی صنایع-مدیریت پروژه
نعمتی، مرضیه مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
قرشی کرانی، مریم السادات مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
سلطانی، حسین مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
رنجبرغازیان، مه رخ مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
سبزی، بهنام مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
دوستی، رضا مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
افروزی، مصطفی مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
عباسی، دریا مهندسی صنایع-مدیریت پروژه
بادامچی زاده، سعید مهندسی صنایع-مدیریت پروژه
واعظی نژاد، سوده مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
مغاری، احسان مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
دیمه، هادی مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
اشفته، ریحانه مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
وفایی قایینی، وحید مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
رجبی کشمش تپه، شیرین مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
دهقان پور، سیامک مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
حسینی، سیدسحاب مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
اصغری، زهرا مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
شهروسوند، عزت الله مهندسی صنایع-مدیریت نوآوری وفناوری
رحیمی ریسه، زینب مهندسی صنایع-سیستم های سلامت
آقازاده کهنه شهری، هادی مهندسی صنایع-سیستم های سلامت
محمدی، مهدی مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
عباسی، سعید مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
طباطبایی هاشمی، دانش مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
سادات اصل، علی اکبر مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
یحیی نژاد، ابوالفضل مهندسی صنایع-مدیریت نوآوری وفناوری
سیفی، امید مهندسی صنایع-مدیریت نوآوری وفناوری
رحیمی ریگی، احمد مهندسی صنایع-مدیریت نوآوری وفناوری
قزلباش چمک، جابر مهندسی صنایع-سیستم های سلامت
صادقی، فاطمه مهندسی صنایع-سیستم های سلامت
ارشادی، محمدمهدی مهندسی صنایع-سیستم های سلامت
منصوری، امیر مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
حاجی نژاد، محمدحسین مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
جلالی خواه، علی مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
استادی، مهدی مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها

 
اسامی بقیه فارغ التحصیلان متعاقبا اعلام خواهد شد

 

دفعات مشاهده: 9357 بار   |   دفعات چاپ: 395 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر