نتایج رتبه بندی لایدن- رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر دنیا- سال ۲۰۲۰

 نتایج رتبه بندی لایدن سال ۲۰۲۰

نظام رتبه‌بندی لایدن، نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر دنیا در سال ۲۰۲۰ میلادی خود را منتشر کرد. در رتبه‌بندی سال جاری این نظام، تعداد ۳۶ دانشگاه از ایران در جمع ۱۱۷۶ دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند، این در حالی است که در سال ۲۰۱۹ این تعداد برابر با ۲۶ دانشگاه بوده است.
در ادامه امتیاز دانشگاه صنعتی امیر کبیر و چند دانشگاه ایرانی دیگر آورده شده است
- دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۶۸
- دانشگاه صنعتی شریف ۳۷۰
- دانشگاه علم و صنعت ۳۸۷
- دانشگاه صنعتی اصفهان ۳۸۸
- نوشیروانی بابل ۱۰۱۰