مرکز تحقیق و توسعه توسن تکنو

 | تاریخ ارسال: 1399/4/21 | 

ایجاد یک رابطه استراتژیک میان شرکت توسن‌تکنو و دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای توسعه فناوری‌های دیجیتال و کاربردی‌سازی آن‌ها

•ارائه راه‌حل‌های علمی برای مسائل شرکت‌ توسن‌تکنو از طریق انجام پژوهش‌های کاربردی،
•ارائه خدمات مشاوره‌ای فنی به شرکت‌ توسن‌تکنو،
•هدایت پروژه‌های کارشناسی و کارشناسی‌ارشد و پایان‌نامه‌های دکتری در راستای نیازهای پژوهشی شرکت توسن‌تکنو
•دریافت تجربیات صنعتی از شرکت توسن‌تکنو به منظور اصلاح فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی کامپیوتر