جدول زمانبندی تکمیلی مربوط به اختلال در مصاحبه روز شنبه-نرم افزار

 | تاریخ ارسال: 1399/7/5 | 
 دعوت شدگان محترمی که به علت  مشکل فنی در زمانبندی اعلام شده قبلی نتوانستند در مصاحبه روز شنبه ۷/۵  شرکت کنند برای آگاهی از زمانبندی جدید لطفا به لینک زیر مراجعه کنند
جدول زمانبندی مصاحبه داوطلبان دکتری سال ۹۹ در روز چهارشنبه  ۹۹/۷/۹-نرم افزار