کارکنان-تست

 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 | 

اعضای هیأت علمی دانشکده

team

حمیدرضا زرندی

دانشیار


گروه آموزشی: معماری و شبکه‌های کامپیوتر

علایق پژوهشی: شبکه‌های-روی-تراشه،طراحی سیستم‌های مطمئن،معماری کامپیوتر،سیستم‌های نهفته

آزمایشگاه: تحلیل و طراحی سیستم‌های اتکاپذیر

رایانامه: h_zarandi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۰۲

team

رضا صفابخش

استاد


گروه آموزشی: هوش مصنوعی و رباتیک

علایق پژوهشی: هوش مصنوعی و رباتیک

آزمایشگاه: بینائی کامپیوتر

رایانامه: safa[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۲۸

team

احمد عبداله زاده بارفروش

استاد


گروه آموزشی: نرم افزار

علایق پژوهشی: نرم افزار

آزمایشگاه: سیستم های هوشمند

رایانامه: ahmadaku[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۳۳

team

محمدرضا میبدی

استاد


گروه آموزشی: نرم افزار

علایق پژوهشی: نرم افزار

آزمایشگاه: سیستم های نرم افزاری و محاسبات نرم

رایانامه: mmeybodi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۲۴

team

مهدی دهقان تخت فولادی

استاد


گروه آموزشی: نرم افزار

علایق پژوهشی: نرم افزار

آزمایشگاه: شبکه‌های بی‌سیم

رایانامه: dehghan[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۴۹

team

محمد رحمتی

استاد


گروه آموزشی: هوش مصنوعی و رباتیک

علایق پژوهشی: هوش مصنوعی و رباتیک یادگیری ماشین، شناسایی الگو، پردازش تصویر و بینایی ماشین، داده کاوی، یادگیری عمیق

آزمایشگاه: شناسائی الگو و پردازش تصاویر

رایانامه: rahmati[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۴۱

team

محمدرضا رزازی

استاد


گروه آموزشی: نرم افزار

علایق پژوهشی: نرم افزار

رایانامه: razzazi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۳۲

team

مرتضی صاحب الزمانی

استاد


گروه آموزشی: معماری کامپیوتر

علایق پژوهشی: سیستم‌های قابل بازپیکربندی، شتاب‌دهی سخت‌افزاری سیستم‌های یادگیری،امنیت سخت‌افزار، محاسبات کوانتومی، طراحی خودکار سیستم‌های زیستی

آزمایشگاه: طراحی مدارات آسنکرون و طراحی خودکار مدارهای مجتمع

رایانامه: szamani[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۲۰

team

محمدمهدی عبادزاده

استاد


گروه آموزشی: هوش مصنوعی و رباتیک

علایق پژوهشی: هوش مصنوعی و رباتیک

آزمایشگاه: محاسبات زیستی و سیستم‌های فازی

رایانامه: ebadzadeh[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۳۰

team

مسعود صبائی

دانشیار


گروه آموزشی: معماری و شبکه‌های کامپیوتری

علایق پژوهشی: شبکه‌های کامپیوتری

آزمایشگاه: شبکه‌های کامپیوتری پیشرفته

رایانامه: sabaei[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۱۳

team

محمدکاظم اکبری فتیدهی

دانشیار


گروه آموزشی: هوش مصنوعی و رباتیک

علایق پژوهشی: هوش مصنوعی و رباتیک

آزمایشگاه: توسعه فناوری های پیشرفته

رایانامه: akbarif[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۳۶

team

سیاوش خرسندی

دانشیار


گروه آموزشی: معماری و شبکه‌های کامپیوتری

علایق پژوهشی: شبکه‌های کامپیوتری

آزمایشگاه: شبکه با سرعت بالا

رایانامه: khorsandi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۰۶

team

مهران سلیمان فلاح

دانشیار


گروه آموزشی: نرم افزار

علایق پژوهشی: نرم افزار

آزمایشگاه: روش‌های فورمال در سیستم‌های امنیتی

رایانامه: msfallah[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۱۸

team

بابک صادقیان

دانشیار


گروه آموزشی: هوش مصنوعی و رباتیک

علایق پژوهشی: طراحی سخت افزار، شبکه های کامپیوتر، امنیت اطلاعات

آزمایشگاه: پژوهشی امنیت داده‌ها

رایانامه: basadegh[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۳۹

team

مهدی صدیقی

دانشیار


گروه آموزشی: معماری وشبکه‌های کامپیوتری

علایق پژوهشی: معماری سیستم‌های کامپیوتری

آزمایشگاه: VLSI طراحی

رایانامه: msedighi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۱۵

team

علیرضا باقری

دانشیار


گروه آموزشی: نرم افزار

علایق پژوهشی: نرم افزار

آزمایشگاه: الگوریتم و هندسه محاسباتی

رایانامه: ar_bagheri[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۴۲

team

مهدی راستی

استادیار


گروه آموزشی: معماری و شبکه‌های کامپیوتری

علایق پژوهشی: شبکه کامپیوتری

آزمایشگاه: اینترنت اشیاء

رایانامه: rasti[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۰۱

team

مهدی شجری

استادیار


گروه آموزشی: هوش مصنوعی و رباتیک

علایق پژوهشی: امنیت اطلاعات

آزمایشگاه: امنیت سیستم‌های کامپیوتری و تجارت الکترونیک

رایانامه: mshajari[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۰۸

team

حمیدرضا شهریاری کاه کشی

استادیار


گروه آموزشی: هوش مصنوعی و رباتیک

علایق پژوهشی: امنیت اطلاعات

آزمایشگاه: تحلیل امنیت سیستم‌ها

رایانامه: shahriari[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۱۶

team

احمد نیک آبادی

استادیار


گروه آموزشی: هوش مصنوعی و رباتیک

علایق پژوهشی: هوش مصنوعی و رباتیک

آزمایشگاه: هوش مصنوعی و رباتیک

رایانامه: nickabadi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۴۹

team

بهادر بخشی سراسکانرود

استادیار


گروه آموزشی: معماری و شبکه‌های کامپیوتری

علایق پژوهشی: شبکه‌های کامپیوتری

آزمایشگاه: معماری کامپیوتر

رایانامه: bbakhshi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۲۳

team

مریم امیرمزلقانی

استادیار


گروه آموزشی: هوش مصنوعی و رباتیک

علایق پژوهشی: هوش مصنوعی و رباتیک

آزمایشگاه: تحلیل آماری داده

رایانامه: mazlaghani[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۰۴

team

محمود ممتازپور

استادیار


گروه آموزشی: معماری کامپیوتر

علایق پژوهشی: رایانش ابری، اینترنت اشیا، رایانش مه، رایانش فوق سریع، سیستم‌های خوشه‌ای و چند هسته‌ای

آزمایشگاه: سیستم های دیجیتال توان پایین

رایانامه: momtazpour[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۲۱

team

سعیده ممتازی

استادیار


گروه آموزشی: هوش مصنوعی و رباتیک

علایق پژوهشی: هوش مصنوعی، پردازش زبان طبیعی، بازیابی اطلاعات و جستجوی وب، سیستم‌های توصیه‌گر

آزمایشگاه: پردازش زبان طبیعی

رایانامه: momtazi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۳۷

team

احسان ناظرفرد

استادیار


گروه آموزشی: هوش مصنوعی و رباتیک

علایق پژوهشی: یادگیری ماشین، یادگیری تقویتی عمیق، داده کاوی، اینترنت اشیاء

آزمایشگاه: هوش محیطی

رایانامه: nazerfard[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۰۷

team

حامد فربه

استادیار


گروه آموزشی: معماری و شبکه های کامپیونری کامپیوتر

علایق پژوهشی: معماری سیستم‌های کامپیوتری

آزمایشگاه: زیرساختهای محاسباتی و ارتباطی هوشمند

رایانامه: farbeh[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۴۳

team

امیر کلباسی

استادیار


گروه آموزشی: نرم افزار

علایق پژوهشی: کارایی نرم‌افزار، زمان‌بندی، مدل‌سازی کارایی سامانه‌های مراقبت سلامت، شبیه سازی مبتنی بر ردیابی

آزمایشگاه: ارزیابی کارایی نرم‌افزار

رایانامه: kalbasi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۵۱۱۴

team

مصطفی حقیر چهرقانی

استادیار


گروه آموزشی: نرم افزار

علایق پژوهشی: داده کاوی، یادگیری ماشین، تحلیل داده‌های شبکه‌ای و گرافی

آزمایشگاه: گروه تحقیقاتی علم داده ها

رایانامه: mostafa.chehreghani[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۵۰

team

حسین زینلی

استادیار


گروه آموزشی: هوش مصنوعی و رباتیک

علایق پژوهشی: پردازش زبان و گفتار

آزمایشگاه: تعامل انسان و رایانه

رایانامه: hzeinali[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۴۰

team

سید احمد جوادی

استادیار


گروه آموزشی: معماری کامپیوتر

علایق پژوهشی: رایانش ابری،تحلیل کارآیی

رایانامه: sajavadi[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۵۱۱۵

اساتید بازنشسته

team

حسین پدرام

دانشیار


گروه آموزشی: معماری کامپیوتر

علایق پژوهشی: معماری کامپیوتر

رایانامه: pedram[at]aut.ac.ir

team

محمدمهدی همایونپور


گروه آموزشی: هوش ماشین و رباتیک

علایق پژوهشی: هوش ماشین و رباتیک

آزمایشگاه: سیستم های هوشمند صوتی

رایانامه: homayoun[at]aut.ac.ir

تلفن: ۶۴۵۴۲۷۲۲

team

احمد آقا کاردان


گروه آموزشی: IT

علایق پژوهشی: IT

رایانامه: aakardan[at]aut.ac.ir

اساتید همکار

team

شهرام خدیوی


گروه آموزشی: هوش ماشین و رباتیک

علایق پژوهشی: هوش ماشین و رباتیک

رایانامه: khadivi[at]aut.ac.ir