بازدید از رصدخانه شهری تهران

 | تاریخ ارسال: 1399/7/30 | 
ریاست دانشکده مهندسی کامپیوتر به‌همراه جمعی از اساتید این دانشکده در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۹ از رصدخانه شهری تهران زیرمجموعه مرکز آمار سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران بازدید نمودند. موضوعات مورد توجه رصدخانه شهری برای تعریف پروژه‌های ارتباط با صنعت و تعریف موضوع مسابقه برای مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر (مهما) از جمله مطالب اصلی مطرح شده در این جلسه بود.