جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

 | تاریخ ارسال: 1398/7/14 | 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشکده مهندسی کامپیوتر
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
گرایش شبکه های کامپیوتری
عنوان
مدیریت تحرک توزیع شده در شبکه های سلولی نسل پنجم
ارائه دهنده
مریم رئیسی
استاد راهنما
جناب آقای دکتر سیاوش خرسندی
کمیته داوری
دکتر بهادر بخشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر( دکتر محمد مهدی اثنی عشری )دانشگاه صنعتی خواجه نصیر)
زمان : دوشنبه 30 دی 1398 ، ساعت 16:30
مکان: دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، سالن کنفرانس