جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

 | تاریخ ارسال: 1398/7/14 | 
دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار
 
طراحی و پیاده سازی یک مدل پردازش رخداد پیچیده به منظور مراقبت از بیماران دیابتی
 
ارائه دهنده
مجید قوسیان مقدم
 
استاد راهنما
دکتر محمدرضا رزازی
 
هیئت داوران
آقای دکتر کلباسی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
آقای دکتر انتظاری ملکی ( دانشگاه علم و صنعت)
 
یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 14 آمفی تئاتر دانشکده مهندسی کامپیوتر
.