تماس با ما -تست

 | تاریخ ارسال: 1399/8/24 | 

ریاست دانشکده


دکتر حمیدرضا زرندی

ریاست دانشکده


دفتر دانشکده: ۲۷۰۰

تلفن - فکس: ۶۶۴۱۹۴۱۱۰

مسئول دفتر: مریم سلیمانی

معاونین


دکتر مهران سلیمان فلاح

آموزشی و تحصیلات تکمیلی


رایانامه: msfallahaut.ac.ir

تلفن - فکس: ۶۴۵۴۲۷۱۸

دکتر بهادر بخشی سراسکانرود

پژوهشی و امـور بین‌ الملل


رایانامه: bbakhshiaut.ac.ir

تلفن - فکس: ۶۴۵۴۲۷۲۳

کارشناسان آموزشی


سمیه قرائی

کارشناسی


تلفن: ۶۴۵۴۲۷۱۹

هانیه سبزعلی

کارشناسی‌ ارشد


تلفن: ۶۴۵۴۲۷۰۳

عذری علی‌پور

دکتری


تلفن: ۶۴۵۴۲۷۳۸

سایر اعضا


مهندس جعفر عبدی

مشاور و دبیر شوراهای دانشکده


تلفن: ۶۶۴۱۹۴۱۱۰ - ۲۷۰۰ (۶۴۵۴)

فکس: ۶۶۴۹۵۵۲۱

بهنام صبوحی

مسئول پشتیبانی (اداری)


تلفن: ۶۶۴۱۹۴۱۱۰ - ۲۷۰۰ (۶۴۵۴)

فکس: ۶۶۴۹۵۵۲۱

راه های ارتباطی


آدرس

ایران - تهران - میدان ولیعصر - خیابان حافظ - پلاک ۳۵۰

تلفن: ۶۴۵۴۰ (۲۱) ۹۸+ ایمیل: infoaut.ac.ir