دریافت تقدیرنامه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 | تاریخ ارسال: 1399/10/26 | 

تقدیرنامه سی و ششمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ موسسه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران
تقدیرنامه کتاب برتر سال ۹۹ انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیربرای کتاب «شبیه‌سازی فرایندهای ریخته‌گری»
تالیف: احمد بهمنی، امیر باغانی، محمدحسین میرباقری و پرویز دوامیCAPTCHA