پروژه برتر صنعتی ـ طراحی و ساخت جک هیدرولیک به روش مهندسی معکوس

 | تاریخ ارسال: 1399/10/27 | 
آقای دکتر سیدحسین میرباقری عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی تقدیرنامه پروژه برتر صنعتی در هفته پژوهش سال ۱۳۹۹ را دریافت نمود. این تقدیرنامه برای دست‌آورد پروژه مهندسی معکوس طراحی و ساخت جک هیدرولیک غلتک آسیای مواد طی قرارداد پژوهشی میان شرکت بین المللی ساروج بوشهر و دانشگاه صنعتی امیرکبیر دریافت شد.
 CAPTCHA