قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 99

 | تاریخ ارسال: 1399/11/15 | 
برای دریافت  برنامه زمانبندی حضور در دفتر تحصیلات تکمیلی اینجا کلیک کنید
لینک ورود به جلسه:
 https://meetings2.aut.ac.ir/msc-scholar/