حضور در شرکت کروز (بزرگترین شرکت قطعه ساز خودرو در ایران) و تولید کننده قطعات الکترونیکی خودرو

 | تاریخ ارسال: 1399/11/26 | جلسه بازدید از شرکت به همراه دانشجویان متقاضی کواپ دانشکده انجام شد.در این جلسه مدیران فنی کروز با دانشجویان مصاحبه علمی جهت عقد قرارداد همکاری به عمل اوردند.

در این طرح کواپ، دانشجویان در دو بازه ۷ ماهه بصورت جداگانه در حین دوره کارشناسی در شرکت حضور تمام وقت خواهند داشت و ضمن دریافت حقوق و بیمه، تعمیق یادگیری علوم و مهندسی کامپیوتر را همراه خواهد داشت و پس از فارغ‌التحصیلی موجب تسهیل اشتغال دانشجویان در شرکتهای بزرگ خواهد شد.