رویه حمایت از پایان نامه های دانشجویی مرتبط با مرکز نوآوری و فناوری گام

 | تاریخ ارسال: 1399/11/29 | 
 رشد بازارهای سرمایه در سالهای اخیر، توجه محققان بسیاری را به این بازارها و چالشهای موجود در آنها جلب کرده است. لزوم توسعه سامانه‌ها و زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری در بازارهای سرمایه و سازمانها و نهادهای مالی فعال در این بازارها و همچنین به کارگیری تکنیکهای هوشمند در پردازش داده‌ها و پیشبینی و تصمیمگیری دراین حوزه ها، نیاز به فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی در این حوزه را بیشتر میکند.
در همین راستا، مرکز نوآوری گام که با همکاری کارگزاری مبین سرمایه و شرکت داده‌پردازی سرمایه هوشمند گرادیان در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاسیس شده است، با هدف حمایت از پایان نامه ها و رساله‌ها و همچنین تقویت و تشویق دانشجویان و اساتید به تعریف پایان‌نامه‌های مطابق با نیازمندیهای این مرکز، اعطای گرنت پژوهشی را در دستور کار خود قرار داده است. این گرنت به پایان‌نامه هایی تعلق میگیرد که موضوعات آنها نیازمحور و محصول محور بوده، در راستای توسعه کسب و کارهای بازارهای سرمایه و کاربردهای مالی تعریف شده و همچنین امکان تجاریسازی در مراحل بعدی را داشته باشند.

برای مشاهده کامل "رویه حمایت از پایاننامههای دانشجویی مرتبط با مرکز نوآوری و فناوری گام مختص کلیه دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر" اینجا کلیک کنید