لیست بردها و سخت افزار موجود در دانشکده

 | تاریخ ارسال: 1399/12/26 | 

لیست بردها و سخت افزار موجود در دانشکده

blog

Arduino

Due

AT91SAM3X8E

34 عدد
blog

Xilinx Spartan3

Ava3S400

XC-3S400

16 عدد
blog

Xilinx Spartan3

HMZ3S400

XC-3S400

8 عدد
blog

Xilinx Virtex5

ML507

XC5VFX70TFFG1136

1 عدد
blog

Xilinx Virtex2 Pro

FF1152, Proto Board

XC2VP20

1 عدد
blog

Xilinx Virtex2 Pro

ML300_PWR_10

XC2VP7

1 عدد
blog

Xilinx Virtex2

Micro Blaze and Multimedia Board

XC2V200TM

1 عدد
blog

Xilinx Virtex2

Xtreme DSP Development kit II

1 عدد
blog

ALTERA

Excalibur EPXA10 Development Kit

Arm EPXA10F1020C1

1 عدد
blog

ALTERA

E1 Camino, megAPEX Vers. V01

EP20K1000CB652C7

1 عدد
blog

ALTERA

De2

Cyclone II EP2C35F672C6

7 عدد
blog

ALTERA

De1-SoC

Cyclone V SoC 5CSEMA5F31C6N

1 عدد
blog

FRDM

KL25z

MKL25Z128VLK4 MCU

6 عدد
blog

Arduino

UNO R3

ATmega328

20 عدد
blog

Zibo

Zyng 7000

XC7Z010-1CLG400C

12 عدد
blog

Zibo

ZedBoard, PB200-248

Zynq™-7000 AP SoC XC7Z020-CLG484-1

3 عدد
blog

Z Turnboard

Zyng

Xilinx XC7Z020-1CLG400C

1 عدد
blog

Friendly Arm

Micro2440, YS1103-1044-10

S3C2440 ARM9

10عدد
blog

NetWork FPGA

DIGILent CML Net FPG-7

XC7K325T

1 عدد
blog

Rasperry PI

Rasperry PI4 Model B 2GB

Quad core 64-bit ARM-Cortex A72 running at 1.5GHz

16 عدد
blog

Rasperry PI

Rasperry PI4 Model B 1GB

Quad core 64-bit ARM-Cortex A72 running at 1.5GHz

14 عدد

امکانات سخت افزاری دیگر دانشکده (از طریق ماشین مجازی ارایه می‌گردد)

blog

NVIDIA® GeForce® RTX 2080 Ti

3 عدد
blog

NVIDIA® GeForce® GTX 1070

2 عدد
blog

NVIDIA® GeForce® GT 1030

1 عدد