اطلاعیه جدید زمان بندی مصاحبه گروه نرم افزار مورخ 3/24

 | تاریخ ارسال: 1400/3/24 | 
جدول زمانبندی مصاحبه دکتری دانشکده کامپیوتر -گروه شبکه و رایانش
جدول زمانبندی مصاحبه دکتری دانشکده کامپیوتر -گروه نرم‌افزار
جدول زمانبندی مصاحبه دکتری دانشکده کامپیوتر -گروه معماری
جدول زمانبندی مصاحبه دکتری دانشکده کامپیوتر -گروه هوش


در صورتیکه در مورد مصاحبه آزمون دکتری سوالی دارید می‌توانید با آدرس malipooraut.ac.ir  مکاتبه کنید