مسعود ماهوت چی
دانشیار
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
گروه آموزشی مهندسی سیستم ها

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
mmahootchiaut.ac.ir
شماره تماس:
h-index (Scopus):
13
ارجاعات (Scopus):
573