احسان حاجی زاده
استادیار
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
گروه آموزشی مدیریت سیستم و بهره وری

دریافت با فرمت PDF English
پست الکترونیک:
ehsanhajizadehaut.ac.ir
شماره تماس:
021-64545345
h-index (Scopus):
ارجاعات (Scopus):