فهرست مقالات کنفرانس
ردیف
عنوان مقاله
نویسنده/نویسندگان
عنوان کنفرانس
نوع کنفرانس
سال برگزاری
76
آینده نگاری تهدیدات سایبری علیه ج.ا.ایران براساس روش حمله
مهدی عمرانی,مسعود شفیعی,سیاوش خرسندی
بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران
داخلی
1397/2/18
77
اجرای هدایت شده پویا-نمادین برنامک های اندرویدی برای تولید خودکار ورودی آزمون
احسان عدالت,محمود اقوامی پناه,بابک صادقیان
بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران
بین‌المللی
1397/2/18
78
امنیت توابع درهم ساز با ساخت ARX در مقابل تحلیل رمز جبری
سیدامیرحسین ناصرالدینی,بابک صادقیان
بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران
بین‌المللی
1397/2/18
79
خودکار سازی تولید کد بهره جو با استفاده از تکنیک Unlink برای آسیب پذیری سرریز Heap
حامد مشایخی,بابک صادقیان
بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران
داخلی
1397/2/18
80
یک باند بالا برای تعداد بلوک‌های زیرحامل در شبکه‌های uplink D۲D مبتنی بر رله
مسعود شکرنژاد,سیاوش خرسندی
بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران
داخلی
1397/2/18
81
An Efficient Secure Generalized Comparison Protocol
مطهره دهقان چاچکامی,بابک صادقیان
بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران
داخلی
1397/2/18
82
بهبود متن‌کاوی با انتخاب کلمات ویژگی
محمدامین ابوالقاسمی,سعیده ممتازی
چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
بین‌المللی
1397/2/5
83
Performance analysis of joint pairing and mode selection in D2D communications with FD radios
سیمین السادات بدری,منصور نسلچراغی,مهدی راستی
(2018 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC
بین المللی نمایه شده
1397/1/26
84
Resource allocation in inband full-duplex two-tier networks with quality of service provisioning
شیدا زرندی,مهدی راستی
2018 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC)
بین المللی نمایه شده
1397/1/26
85
اجرای پویا-نمادین برای تشخیص آسیب‌پذیری تزریق SQL در برنامک‌های اندرویدی
احسان عدالت,بابک صادقیان
بیست و سومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
داخلی
1396/12/9
86
ارائه روشی به منظور تشخیص کلیک مبتنی بر تبدیل موجک پیوسته و روش آستانه‌یابی اتسو
مهدیه رمضانی,محمدمهدی همایونپور
بیست و سومین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران
داخلی
1396/12/9
87
ارائه روشی مبتنی بر شبکه‌های عصبی عمیق برای تشخیص نظرات اسپم فارسی
مهناز پناهنده نیگجه,سیدرسول موسوی
بیست و سومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
داخلی
1396/12/9
88
ارزیابی و کاهش خطای SDC در شبکه های روی تراشه
مریم حسینی,حمیدرضا زرندی,امیر رجب زاده
The 23rd National CSI Computer Conference
داخلی
1396/12/9
89
بهبود ردیابی افراد در محی طهای چند دوربینی با استفاده از ویژگ یهای ظاهری
احمد نیک آبادی,محمدحسین دانش,مهسا هاشمی نژاد
بیست و سومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
داخلی
1396/12/9
90
بهبود سامانه توصیه گر پالایش مشارکتی با تغییر مدل یافتن شباهت کاربران
سعیده ممتازی,نگین قاسمی طاهری
بیست و سومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
داخلی
1396/12/9
91
پیچیدگی زمانی تولید زنجیره‌های ساده مجزا از دو مجموعه نقطه مجزا در فضای دوبعدی
عبداله سپهوند,محمدرضا رزازی
بیست و سومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
داخلی
1396/12/9
92
تولید متن برای توصیف ویدئوهای کوتاه با استفاده از ویژگی‌های معنایی
رضوان نظری,احمد نیک آبادی
بیست و سومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
داخلی
1396/12/9
93
نظرکاوی و تحلیل تمایل مبتنی بر جنبه با استفاده از مدل‌های احتمالاتی موضوع و دانش تمایلی مبتنی بر جاسازی برداری
محمدرضا مولوی حاجی آقا,احمد نیک آبادی
بیست و سومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
داخلی
1396/12/9
94
یادگیری احتمالات انتشار برای مدل آبشاری مستقل
یوسف مشایخی,محمدرضا میبدی
بیست و سومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
داخلی
1396/12/9
95
یافتن نقاط تلاقی گره های متحرک با حفظ حریم خصوصی
مطهره دهقان چاچکامی,بابک صادقیان
بیست و سومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
داخلی
1396/12/9
96
An Algorithm for Weighted Positive Influence Dominating Set Based on Learning Automata
محمد مهدی دلیری خمامی,مریم امیرحائری,محمدرضا میبدی,علی محمد صغیری
(4th International Conference on Knowledge-Based Engineering and Innovation (KBEI-2017
بین المللی نمایه شده
1396/10/1
97
Run-time Verification for Observational Determinism Using Dynamic Program Slicing
محمد قربانی,مهران سلیمان فلاح
Information Security Conference (ISC 2017)
بین المللی نمایه شده
1396/9/1
98
Finding K-Most Influential Users in Social Networks for Information Diffusion Based on Network Structure and Different User Behavioral Patterns
مریم شهسواری,سیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی
ICEBE2017
بین المللی نمایه شده
1396/8/13
99
A Context-Aware and User Behavior-Based Recommender System with Regarding Social Network Analysis
مینا رازقندی,سیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی
The 14th IEEE International Conference on e-Business Engineering (ICEBE 2017)
بین المللی نمایه شده
1396/8/13
100
Smart cloud-assisted computation offloading system: A dynamic approach for energy optimization
شبنم نمازکار,مسعود صبایی
2017 7th International Conference on Computer and Knowledge Engineering
بین المللی نمایه شده
1396/8/5