فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
26
آزمایشگاه معماری کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
زینب مقصود
27
آزمون نرم‌افزار
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
فائزه سادات گوهری
28
ارزیابی کارایی سیستم های کامپیوتری
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی ارشد
مسعود صبایی
29
اصول طراحی پایگاه داده‌ها
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
امیر خشکبارچی دهخوارقانی
30
اصول طراحی پایگاه داده‌ها
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
حمیدرضا شهریاری کاهکشی
31
اصول طراحی کامپایلر
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
سعیده ممتازی
32
اصول علم ربات
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
مهدی جوانمردی
33
الگوریتمهای پیشرفته
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی ارشد
علیرضا باقری
34
الگوریتمهای طراحی مدارهای مجتمع پرتراکم
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی ارشد
مرتضی صاحب الزمانی
35
امنیت و حریم خصوصی داده
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی ارشد
حمیدرضا شهریاری کاهکشی
36
بازیابی اطلاعات
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
احمد نیک آبادی
37
برنامه‌نویسی پیشرفته
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
امیر کلباسی
38
برنامه‌نویسی پیشرفته
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
حسین زینلی
39
برنامه‌نویسی وب
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
یعقوب علیزاده گورچین قلعه
40
بینائی کامپیوتر سه بعدی
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی ارشد
مهدی جوانمردی
41
پردازش زبان طبیعی
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی ارشد
سعیده ممتازی
42
پروتکل های امنیتی
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی ارشد
بابک صادقیان
43
تبدیل متن به گفتار
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی ارشد
محمدمهدی همایونپور
44
تحلیل کلان داده ها
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی ارشد
مصطفی حقیرچهرقانی
45
تصویرپردازی رقمی
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی ارشد
محمد رحمتی
46
جبر خطی کاربردی
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
مریم امیر مزلقانی
47
جبر خطی کاربردی
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
مصطفی حقیرچهرقانی
48
داده کاوی
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی
احسان ناظرفرد
49
رایانش ابری
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی ارشد
امیر کلباسی
50
رایانش عصبی و یادگیری عمیق
مهندسی کامپیوتر
14012
کارشناسی ارشد
رضا صفابخش