فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
76
مباحث ویژه (برنامه‌نویسی چندهسته‌ای)
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
محمود ممتازپور
77
مباحث ویژه (بهینه‌سازی)
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی ارشد
مریم امیر مزلقانی
78
مباحث ویژه (پردازش زبان طبیعی آماری)
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی ارشد
سعیده ممتازی
79
مباحث ویژه (توسعه کسب و کار نوپا)
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
سید حامد قناد پور
80
مباحث ویژه (رایانش ابری)
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی ارشد
امیر کلباسی
81
مباحث ویژه (مبانی اینترنت اشیا)
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
مهدی راستی
82
مباحث ویژه (مبانی رایانش ابری)
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
سیداحمد جوادی
83
مباحث ویژه (مدلهای گرافیکی احتمالاتی)
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی ارشد
احمد نیک آبادی
84
مباحث ویژه (یادگیری تقویتی عمیق)
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی ارشد
محمدمهدی عبادزاده
85
مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
سیدپرهام الوانی
86
مبانی و کاربردهای هوش مصنوعی
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
مهدی جوانمردی
87
مبانی هوش محاسباتی
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
محمدمهدی عبادزاده
88
مدارهای الکتریکی و الکترونیکی
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
ولی ورمزیاری
89
مدارهای منطقی
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
مرتضی صاحب الزمانی
90
معماری کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
حمیدرضا زرندی
91
معماری کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
حامد فربه
92
مقدمه‌ای بر بیوانفورماتیک
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
حسین زینلی
93
مهندسی نرم‌افزار ۱
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
میثم نظریانی
94
نظریه ‌زبان‌ها و ماشین‌ها
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
ریحانه عامری
95
نظریه ‌زبان‌ها و ماشین‌ها
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی
محمدرضا میبدی
96
یادگیری ماشین کاربردی
مهندسی کامپیوتر
14002
کارشناسی ارشد
احسان ناظرفرد
97
آز پایگاه دادها
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی
معین سلیمی سرتختی
98
آز پایگاه دادها
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی
محمدجواد ظهرابی
99
آز پایگاه دادها
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی
محمدرضا امامی ناصری
100
آزمایشگاه ریزپردازنده و زبان اسمبلی
مهندسی کامپیوتر
14001
کارشناسی
مهسا راشدی