فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
امین رشیدبیگی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1398
2
سپیده بیاتی
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1398
3
فرهاد شیرمردی مریم ابادی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1398
4
محمدجواد ظهرابی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1398
5
نرگس موحدکر
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1398
6
آرش حریرپوش
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1397
7
آرشاک کریمی
مهندسی کامپیوتر-رایانش امن
کارشناسی ارشد
1397
8
آریا هادی زاده مقدم
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1397
9
آرین فارسی مهاجر
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1397
10
آریو یاراحمدی
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1397
11
ارمین زاکاریان
مهندسی فناوری اطلاعات (IT)- تجارت الکترونیک
کارشناسی ارشد
1397
12
امیرحسین بتوئی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1397
13
امیرعباس کبیری زمانی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1397
14
امیرمحمد رستمی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1397
15
امین رضایی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1397
16
بلال جهان نیا
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1397
17
بیتا جلالی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1397
18
جواد شیخ
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1397
19
حسین خلیلیان گورتانی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1397
20
حمیدرضا درگاهی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1397
21
حمیده حسینی تودشکی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1397
22
رضا سعیدی
مهندسی کامپیوتر-رایانش امن
کارشناسی ارشد
1397
23
رویا طاهری
مهندسی کامپیوتر-رایانش امن
کارشناسی ارشد
1397
24
زهرا صدیقی پور
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1397
25
زهرا عباسیان طائب
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1397
اولین
قبلی
1
...