فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
علی امانی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1399
2
علیرضا نادعلی
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1399
3
اسماعیل بخت ازماگشتی
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1398
4
امیر صادقی
مهندسی کامپیوتر-رایانش امن
کارشناسی ارشد
1398
5
امین رشیدبیگی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1398
6
ایدا علی زاده
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1398
7
بنیامین تیموری
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1398
8
پرهام شایان دوست
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1398
9
پریا حضرتیان لطف ابادی
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1398
10
پوریا دانشورکاخکی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1398
11
حدیثه وردان مهترکلاته
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1398
12
حمید محمدی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1398
13
رویا خواجه صالحی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1398
14
زهرا اسدی نادرابادی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1398
15
زهرا دهقانیان
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1398
16
زهرا معین نجف ابادی
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1398
17
سارا محمدی قلعه محمدعلی
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1398
18
سپیده بیاتی
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1398
19
سیداردلان قریشی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1398
20
سیدامیرحسین سعیدی
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1398
21
سیدمحمد حسینی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1398
22
سیده فاطمه انوری
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1398
23
سیف الله روح اللهی کشتلی
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1398
24
سینا سعادتی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1398
25
شادی رشتیان
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1398
اولین
قبلی
1
...