فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
علیرضا نادعلی
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1399
2
امین رشیدبیگی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1398
3
بنیامین تیموری
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1398
4
سپیده بیاتی
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1398
5
سیداردلان قریشی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1398
6
سیدامیرحسین سعیدی
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1398
7
سینا سعادتی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1398
8
علی سویزی
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1398
9
فاطمه خجسته دانا
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1398
10
فرزاد عزیزی داشدمرلو
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1398
11
فرهاد شیرمردی مریم ابادی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1398
12
محمدجواد ظهرابی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1398
13
نرگس موحدکر
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1398
14
آرش حریرپوش
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1397
15
آرشاک کریمی
مهندسی کامپیوتر-رایانش امن
کارشناسی ارشد
1397
16
آریا هادی زاده مقدم
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1397
17
آرین فارسی مهاجر
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1397
18
آریو یاراحمدی
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1397
19
ارمین زاکاریان
مهندسی فناوری اطلاعات (IT)- تجارت الکترونیک
کارشناسی ارشد
1397
20
امیرحسین بتوئی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1397
21
امیرعباس کبیری زمانی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1397
22
امیرمحمد رستمی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1397
23
امین رضایی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1397
24
بلال جهان نیا
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1397
25
بیتا جلالی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1397
اولین
قبلی
1
...