فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
امیر کریمی تکلو
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
2
رضا صراطی
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1399
3
زینب خالوندی ایل ذوله
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1399
4
سیدحسام الدین قاضی دزفولی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1399
5
علی امانی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1399
6
علیرضا نادعلی
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1399
7
محمود فرجی
مهندسی کامپیوتر-رایانش امن
کارشناسی ارشد
1399
8
نجمه محمدباقری
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1399
9
هادی فراهانی
مهندسی کامپیوتر-رایانش امن
کارشناسی ارشد
1399
10
اسماعیل بخت آزماگشتی
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1398
11
امید احمدیه
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1398
12
امیر صادقی
مهندسی کامپیوتر-رایانش امن
کارشناسی ارشد
1398
13
امین رشیدبیگی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1398
14
ایدا علی زاده
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1398
15
بنیامین تیموری
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1398
16
پرهام شایان دوست
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1398
17
پریا حضرتیان لطف آبادی
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1398
18
پوریا دانشورکاخکی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1398
19
حدیثه وردان مهترکلاته
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1398
20
حمید محمدی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1398
21
رویا خواجه صالحی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1398
22
زهرا اسدی نادرابادی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1398
23
زهرا دهقانیان
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1398
24
زهرا معین نجف ابادی
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1398
25
سارا محمدی قلعه محمدعلی
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1398
اولین
قبلی
1
...