فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
51
نیلوفر زاهدی درشوری
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1398
52
وجیهه ترحمی
مهندسی کامپیوتر-رایانش امن
کارشناسی ارشد
1398
53
آرش حریرپوش
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1397
54
آرشاک کریمی
مهندسی کامپیوتر-رایانش امن
کارشناسی ارشد
1397
55
آرمین زاکاریان
مهندسی فناوری اطلاعات (IT)- تجارت الکترونیک
کارشناسی ارشد
1397
56
آریا هادی زاده مقدم
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1397
57
آرین فارسی مهاجر
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1397
58
آریو یاراحمدی
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1397
59
الهه اکبری
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1397
60
امیرحسین بتوئی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1397
61
امیرحسین عسکری
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1397
62
امیررضا نذیری
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1397
63
امیرعباس کبیری زمانی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1397
64
امیرمحمد رستمی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1397
65
امین رضایی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1397
66
بلال جهان نیا
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1397
67
بیتا جلالی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1397
68
جواد شیخ
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1397
69
حسین خلیلیان گورتانی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1397
70
حمیدرضا درگاهی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1397
71
حمیده حسینی تودشکی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1397
72
دلارام رجائی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1397
73
رادین شایانفر
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1397
74
رایان قرنجیک
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1397
75
رضا سعیدی
مهندسی کامپیوتر-رایانش امن
کارشناسی ارشد
1397