فهرست دانش آموخته ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
76
مهسا بهارلو
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1397
77
مهسا راشدی
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1397
78
مهیار کریمی گرکانی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1397
79
میلاد بهلولی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1397
80
میلاد محمدرضایی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1397
81
نگار برادرعلیزاده صدقیانی
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1397
82
نیره سادات خلدی نسب
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1397
83
نیلوفر مهدی زاده
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1397
84
یگانه شیخ سفلی
مهندسی فناوری اطلاعات (IT)- تجارت الکترونیک
کارشناسی ارشد
1397
85
آرش حاجی صفی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1396
86
آریان مرتضی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1396
87
آنیتا شیبانی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1396
88
ازاده فخیم
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1396
89
المیرا صرافی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1396
90
الناز محزون
مهندسی کامپیوتر-رایانش امن
کارشناسی ارشد
1396
91
الهام سادات میرافضلی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1396
92
الهه داستان
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1396
93
الهه محمدی احمد آبادی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1396
94
امیر آرادنیا
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1396
95
امیرحسین باقری
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1396
96
امیرحسین رسولیان مشهدی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1396
97
امیرحسین کاشانی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1396
98
امیرحسین نورانی زاده
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1396
99
امیررضا شیرمست
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1396
100
امیرمحمد آقاپور
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1396