فهرست مقالات مجلات
ردیف
عنوان مقاله
نویسنده/نویسندگان
عنوان مجله
تاریخ انتشار
51
k-Connected Relay Node Deployment in Heterogeneous Wireless Sensor Networks
همت شیخی,محمد حسینی,مسعود صبایی
WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS
1400/3/19
52
Color texture image retrieval based on Copula multivariate modeling in the Shearlet domain
صادق اعتماد,مریم امیر مزلقانی
ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
1400/3/11
53
Finding effective nodes to maximize the trusting behavior propagation in social networks
مینا عباسپوراورنگی,سیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی
COMPUTING
1400/3/7
54
An optimal cluster-based routing algorithm for lifetime maximization of Internet of Things
رامین یاری نژاد,مسعود صبایی
JOURNAL OF PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING
1400/3/5
55
Text-based Question Answering from Information Retrieval and Deep Neural Network Perspectives: A Survey
زهرا عباسیان طائب,سعیده ممتازی
Wiley Interdisciplinary Reviews-Data Mining and Knowledge Discovery
1400/3/3
56
Lecture quality assessment based on the audience reactions using machine learning and neural networks
الهه محمدرضا,رضا صفابخش
Computers and Education: Artificial Intelligence
1400/2/30
57
Image Processing Meets Time Series Analysis: Predicting Forex Profitable Technical Pattern Positions
آریا هادی زاده مقدم,سعیده ممتازی
APPLIED SOFT COMPUTING
1400/2/20
58
Neural Software Vulnerability Analysis using Rich Intermediate Graph Representations of Programs
سید محمد غفاریان عنبران,حمیدرضا شهریاری کاهکشی
INFORMATION SCIENCES
1400/2/15
59
A Novel Method for Discovering Process Based on the Network Analysis Approach in the Context of Social Commerce Systems
لیلا اسماعیلی,سیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی
Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research
1400/2/11
60
A hybrid of neuro-fuzzy inference system and hidden Markov Model for activity-based mobility modeling of cellphone users
شیوا رحیمی پور,مهدی قطعی,مهدی تشکری هاشمی,احمد نیک آبادی
COMPUTER COMMUNICATIONS
1400/2/11
61
تحلیل احساسات برای پیش‌­بینی بازار بورس با شبکه عصبی ژرف: مطالعه موردی برای پایگاه داده سهام شرکت‌­های بین­‌المللی
حکیمه منصور,سعیده ممتازی,کامران لایقی
International Journal of Information and Communication Technology(IJICT)
1400/2/6
62
3D object recognition with a linear time-varying system of overlay layers
محمد سهرابی نصرآبادی,رضا صفابخش
IET COMPUTER VISION
1400/1/20
63
خلاصه‌سازی متون فارسی با استفاده از رویکرد کدگذاری تنک و بازنمایی عصبی جملات
رامین فتوره چی,سعیده ممتازی
پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات(علوم وفناوری اطلاعـات سـابق)
1400/1/16
64
ECC-United Cache: Maximizing Efficiency of Error Detection/Correction Codes in Associative Cache Memories
حامد فربه,لیلا دلشادتهرانی,هیونگیو کیم,سونتائه کیم
IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTERS
1400/1/12
65
User Embedding for Expert Finding in Community Question Answering
نگین قاسمی طاهری,رامین فتوره چی,سعیده ممتازی
ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data
1400/1/7
66
بهسازی گفتار دو مرحله ‌ای توسط خودکدگذار عمیق کاهنده نویز
امیرحسین حاج احمدی,محمدمهدی همایونپور
مهندسی برق دانشگاه تبریز (دانشکده فنی سابق) دانشگاه تبریز
1399/12/25
67
Detecting Fake News with Capsule Neural Networks
محمدهادی گلدانی,سعیده ممتازی,رضا صفابخش
APPLIED SOFT COMPUTING
1399/12/20
68
ارتقاء فرآیند مطالعه نگاشتی نظام‌‌مند از طریق یک رویکرد معنایی
احسان شریفی,احمد عبداله زاده بارفروش
علوم رایانش و فناوری اطلاعات
1399/12/18
69
Automated window-based partitioning of quantum circuits
عیسی نیک عهد,ناصر محمدزاده,مهدی صدیقی,مرتضی صاحب الزمانی
PHYSICA SCRIPTA
1399/12/11
70
Deep neural review text interaction for recommendation systems
پریسا ابوالفتح بیگی دزفولی,سعیده ممتازی,مهدی دهقان تخت فولادی
APPLIED SOFT COMPUTING
1399/12/11
71
Prioritized Deployment of Dynamic Service Function Chains
بهروز فرکیانی,بهادر بخشی سراسکانرود,سید علی میرحسنی,Tim Wauters,Bruno Volckaert,Filip De Turck
IEEE-ACM TRANSACTIONS ON NETWORKING
1399/12/7
72
Middlebox selection optimization via an intelligent framework in software-defined networking
احسان زادخوش,حسین بهرام گیری,مسعود صبایی
Transactions on Emerging Telecommunications Technologies
1399/12/6
73
FERMAT: FPGA energy reduction method by approximation theory
امیر باوفای طوسی,مهدی صدیقی
JOURNAL OF SUPERCOMPUTING
1399/11/26
74
Customers segmentation in eco-friendly hotels using multi-criteria and machine learning techniques
الهه یادگاری دهکردی,مهربخش نیلاشی,نظام بن نصیر,سعیده ممتازی,سرمیناه صمد,اکو سوپریانتو,فهد غبان
TECHNOLOGY IN SOCIETY
1399/11/21
75
Reconstruction of Gene Regulatory Networks using Multiple Datasets
مهرزاد صارمی,مریم امیر مزلقانی
IEEE-ACM TRANSACTIONS ON COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS
1399/11/16