فهرست پایان نامه ها
ردیف
عنوان پایان نامه
استاد/اساتید راهنما
دانشجو
مقطع تحصیلی
تاریخ دفاع
1
دسته بندی چند برچسبی با یادگیری محدود
محمد رحمتی
محسن عبادپور
کارشناسی ارشد
1402/11/30
2
طراحی رله برای ارتباطات مولکولی چند گامه در ریز شبکه ها با رویکرد کاهش خطا
سیاوش خرسندی
الهه امامی منتظر
کارشناسی ارشد
1402/11/30
3
استفاده از تولید خودکار کد بهره کش برای افزایش اختیارات تهدیدات پیشرفته پیگیر
بابک صادقیان
راحیل اثناعشری
کارشناسی ارشد
1402/11/29
4
حریم خصوصی تفاضلی برای نگاشت کاهش بر روی ابر مهاجم
مهران سلیمان فلاح
هادی صداقت زاده گان اصفهانی
کارشناسی ارشد
1402/11/29
5
ارائه الگوریتمی برای به­ دست آوردن نمودار ورنوی در گراف شهری با استفاده از تکنیک نگاشت-کاهش
محمدرضا رزازی
زهرا لطیفی شال
کارشناسی ارشد
1402/11/28
6
بهبود قابلیت اطمینان در استقرار توابع مجازی برای تامین کیفیت سرویس در یک شبکه B۵G
مهدی راستی ,سیاوش خرسندی
داوود ناصری
کارشناسی ارشد
1402/11/28
7
تشخیص فعالیت های انسان به وسیله حسگرهای پوشید نی و تلفن همراه با استفاده از روش های یادگیری انتقالی
احسان ناظرفرد
محمدرضا جفائی رهنی
کارشناسی ارشد
1402/11/28
8
مدیریت مخاطرات امنیت سایبری سامانه های سایبرـ فیزیکی با دفاع هدف متحرک
مهدی شجری,حمیدرضا شهریاری کاهکشی
محمدمهدی احمدیان مرج
دکتری
1402/11/28
9
تولید پاسخ در سامانه‌های گفت‌وگوی وظیفه‌محور بر پایه داده‌های آموزشی محدود
محمدمهدی همایونپور,سعیده ممتازی
محمدرضا غفرانی
کارشناسی ارشد
1402/11/25
10
روش زمانبندی کارا در پردازش مه برای کاربردهای حساس به تاخیر در ا ینترنت اشیاء
مسعود صبایی
حسین اعتدادی
کارشناسی ارشد
1402/11/24
11
پیشنهاد کوئری در موتورهای جستجو با بهره گیری از تعبیه متن و تعبیه گراف
سعیده ممتازی,احسان ناظرفرد
علیرضا مازوچی
کارشناسی ارشد
1402/11/21
12
ارائه روشی برای بیشینه کردن تاثیر در شبکه های اجتماعی با استفاده از ابرگراف ها
علیرضا باقری
علی شهراب
کارشناسی ارشد
1402/11/17
13
تشخیص نا هنجاری ها در شبکه های اجتماعی آنلاین
علیرضا باقری
مهسا بهرامی
کارشناسی ارشد
1402/10/30
14
راستی آزمایی زمان اجرا برای فراویژگی ها در سامانه های واکنشی
مهران سلیمان فلاح
مرتضی دامن افشان
دکتری
1402/10/25
15
برنامه نویسی ژنتیک سلسله مراتبی مبتنی بر تخمین توزیع
محمدمهدی عبادزاده
محدثه کوشا
دکتری
1402/10/13
16
کشف فریبکاری پانزی در قراردادهای هوشمند با تجزیه و تحلیل بایت کد
حمیدرضا شهریاری کاهکشی
محمدحسن رشیدی طغرالجردی
کارشناسی ارشد
1402/10/13
17
ارائه یک شبکه عصبی فازی به منظور پیش بینی سری زمانی
محمدمهدی عبادزاده
حمید نصیری
دکتری
1402/7/29
18
بهبود بازیابی معنایی اطلاعات با رویکرد هموارسازی شبکه های عمیق
علیرضا باقری,سعیده ممتازی
زهرا پوربهمن
دکتری
1402/7/26
19
پوشش نقاط با استفاده از زنجیره ها
محمدرضا رزازی
عبداله سپه وند
دکتری
1402/7/26
20
ارائه یک معماری محاسباتی موازی برای تعیین محل نشت در شبکه های توزیع آب
مرتضی صاحب الزمانی
عظیم فرقدان
دکتری
1402/7/25
21
طراحی و توسعه یک چت‌بات بین زبانی با استفاده از شبکه‌های عصبی عمیق
حسین زینلی,سعیده ممتازی
وجیهه سید
کارشناسی ارشد
1402/7/23
22
بهبود کیفیت سامانه تبدیل متن به گفتار چند گویندهای فارسی
حسین زینلی
مجید ادیبیان
کارشناسی ارشد
1402/6/27
23
یک روش دفاع در برابر حملات خصمانه به الگوریتم یادگیری در سیستم های تشخیص نفوذ
مریم امیر مزلقانی
مهدی سلمان زاده نجفی
کارشناسی ارشد
1402/6/26
24
بهبود سیستم های توصیه گر به کمک ابرگراف
علیرضا باقری
محمد چالکی
کارشناسی ارشد
1402/6/22
25
تشخیص سوالات فاقد پاسخ درمتن در سیستم‌های پرسش و پاسخ مبتنی بر درک مطلب
سعیده ممتازی
کسری درویشی
کارشناسی ارشد
1402/6/22
اولین
قبلی
1
...