فهرست پایان نامه ها
ردیف
عنوان پایان نامه
استاد/اساتید راهنما
دانشجو
مقطع تحصیلی
تاریخ دفاع
1
ردیابی معنایی ویزگی های کیفیتی براساس تاکتیک های معماری
احمد عبداله زاده بارفروش
احسان شریفی
دکتری
1401/7/27
2
بهبود امنیت شبکه‌های نرم‌افزار محور با استفاده از چارچوب مبتنی بر زنجیره بلوکی
سیاوش خرسندی
سیف الله روح اللهی کشتلی
کارشناسی ارشد
1401/7/24
3
پیشبینی آلودگی هوا با در نظر گرفتن همبستگی های مکانی و زمانی
مریم امیر مزلقانی
محمدسعید نباتی سراوانی
کارشناسی ارشد
1401/7/20
4
پیش‌بینی مصرف کوتاه‌مدت برق و شناسایی مصرف‌کنندگان غیر‌عادی با خوشه‌بندی داده‌های کنتور‌های هوشمند
رضا صفابخش
پرهام شایان دوست
کارشناسی ارشد
1401/7/20
5
تشخیص حملاتDDOS در شبکه های تعریف شده نرم افزاری برای جلوگیری از حمله و محافظت از کنترل کننده
حمیدرضا شهریاری کاهکشی
امیر صادقی
کارشناسی ارشد
1401/7/20
6
استفاده از تجزیه و تحلیل توپولوژیکی داده ها برای تقسیم بندی تصاویر پزشکی در شبکه های عصبی عمیق
محمد رحمتی
سیدمحمد حسینی
کارشناسی ارشد
1401/7/19
7
به کارگیری یادگیری تقویتی عمیق در سیستم های توصیه گر محاوره ای
احسان ناظرفرد
شادی رشتیان
کارشناسی ارشد
1401/7/19
8
بهبود کارایی شبکه های عصبی پیچشی بر روی پردازنده های همه منظوره
حامد فربه
زهرا معین نجف ابادی
کارشناسی ارشد
1401/7/19
9
خلاصه‌سازی انتزاعی متن با استفاده از شبکه‌های مولد تقابلی
سعیده ممتازی
محمدرضا عزیزی
کارشناسی ارشد
1401/7/19
10
طبقه‌بندی ترافیک VoIP رمزشده در شبکه‌های نرم افزار محور
سیاوش خرسندی
نیلوفر زاهدی درشوری
کارشناسی ارشد
1401/7/19
11
کشف ناهنجاری در حضور داده های برچسبدار و بدون برچسب
محمدرضا رزازی
زهرا اسدی نادرابادی
کارشناسی ارشد
1401/7/19
12
ارائه یک چهارچوب اینترنت اشیاء مبتنی بر زنجیره بلوکی در راستای بهبود پارامترهای کیفی و امنیتی در پیاده‌سازی شهرهای هوشمند
مسعود صبایی
ملیکا اورنگ
کارشناسی ارشد
1401/7/18
13
ارائه یک روش طبقه بندی برای افزایش دقت با استفاده از شبکه های عصبی فازی
محمدمهدی عبادزاده
حدیثه وردان مهترکلاته
کارشناسی ارشد
1401/7/18
14
افزایش کارآمدی کدهای تصحیح خطا در مقابله با خطاهای نرم در حافظه نهان
حامد فربه
پریا حضرتیان لطف ابادی
کارشناسی ارشد
1401/7/18
15
بهبود کارایی سیستم های کامپیوتری تحت بار کاری انفجاری با استفاده از توازن بار
امیر کلباسی
رویا خواجه صالحی
کارشناسی ارشد
1401/7/18
16
پیش‌بینی تداخل اجرای بار کاری بر روی پردازنده‌های گرافیکی مبتنی بر روش‌های یادگیری ماشین
محمود ممتازپور
اسماعیل بخت ازماگشتی
کارشناسی ارشد
1401/7/18
17
تشخیص خشونت در ویدئو با استفاده از یادگیری تقویتی عمیق
احسان ناظرفرد
حمید محمدی
کارشناسی ارشد
1401/7/18
18
تشخیص ناهنجاری با استفاده از شبکه های مولد متخاصم
محمد رحمتی,مریم امیر مزلقانی
زهرا دهقانیان
کارشناسی ارشد
1401/6/20
19
بررسی و بهبود استحکام الگوریتم هایی که از قطعه بندی در تشخیص فعالیت استفاده می نمایند
محمدرضا رزازی
علی امانی
کارشناسی ارشد
1401/6/19
20
ارزیابی تحمل پذیری اشکال دستگاه‌های سخت‌افزاری مبتنی بر LoRa در اینترنت اشیاء و ارائه‌ روشی برای افزایش آن
حمیدرضا زرندی
سیده فاطمه انوری
کارشناسی ارشد
1401/6/14
21
افزایش تحمل پذیری اشکال در افزاره‌های اینترنت اشیاء با استفاده از پیاده‌سازی افزونگی روی فناوری زنجیره بلوکی
حمیدرضا زرندی
فرهاد مفرد
کارشناسی ارشد
1401/6/13
22
مدلی برای انتخاب و ارزیابی سرویس در محیط فراگیر مبتنی بر کیفیت تجربه کاربر
محمدکاظم اکبری فتیدهی
ندا سلطانی حلوائی
دکتری
1401/6/7
23
تقطیع نیمه ‌نظارتی شئ در ویدئو
محمدمهدی همایونپور,احمد نیک آبادی
پوریا دانشورکاخکی
کارشناسی ارشد
1401/5/23
24
کشف تروای سخت افزاری با افزودن قابلیت باز پیکربندی
مرتضی صاحب الزمانی
رضا فانی
دکتری
1401/5/11
25
حریم خصوصی تفاضلی محلی برای داده های همبسته یال در شبکه های اجتماعی
مهران سلیمان فلاح
وجیهه ترحمی
کارشناسی ارشد
1401/5/2
اولین
قبلی
1
...