فهرست پایان نامه ها
ردیف
عنوان پایان نامه
استاد/اساتید راهنما
دانشجو
مقطع تحصیلی
تاریخ دفاع
1
یک رویکرد مدیریت منابع آگاه از کیفیت برای ریز خدمات فضای ابر
سیداحمد جوادی
محمدعلی میرزایی
کارشناسی ارشد
1403/2/18
2
بازشناسی دست نوشته ی برخط فارسی با استفاده از شبکه های عصبی عمیق
حسین زینلی
محمدرضا مولوی سعیداباد
کارشناسی ارشد
1403/2/17
3
شناسایی رفتارهای تجاری ناهنجار و نحوه انتشار آن ها در بازارهای الکترونیکی، با رویکرد جریان کاوی
سیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی
سمیرا خدابنده لو
دکتری
1402/12/16
4
استفاده از تولید خودکار کد بهره کش برای افزایش اختیارات تهدیدات پیشرفته پیگیر
بابک صادقیان
راحیل اثناعشری
کارشناسی ارشد
1402/12/5
5
طراحی رله برای ارتباطات مولکولی چند گامه در ریز شبکه ها با رویکرد کاهش خطا
سیاوش خرسندی
الهه امامی منتظر
کارشناسی ارشد
1402/11/30
6
یادگیری محدود و کاربرد آن در دسته‌بندی چند برچسبی
محمد رحمتی
محسن عبادپور
کارشناسی ارشد
1402/11/30
7
حریم خصوصی تفاضلی برای نگاشت کاهش بر روی ابر مهاجم
مهران سلیمان فلاح
هادی صداقت زاده گان اصفهانی
کارشناسی ارشد
1402/11/29
8
ارائه الگوریتمی برای به­ دست آوردن نمودار ورنوی در گراف شهری با استفاده از تکنیک نگاشت-کاهش
محمدرضا رزازی
زهرا لطیفی شال
کارشناسی ارشد
1402/11/28
9
بهبود قابلیت اطمینان در استقرار توابع مجازی برای تامین کیفیت سرویس در یک شبکه B۵G
مهدی راستی ,سیاوش خرسندی
داوود ناصری
کارشناسی ارشد
1402/11/28
10
تشخیص فعالیت های انسان به وسیله حسگرهای پوشید نی و تلفن همراه با استفاده از روش های یادگیری انتقالی
احسان ناظرفرد
محمدرضا جفائی رهنی
کارشناسی ارشد
1402/11/28
11
مدیریت مخاطرات امنیت سایبری سامانه های سایبرـ فیزیکی با دفاع هدف متحرک
مهدی شجری,حمیدرضا شهریاری کاهکشی
محمدمهدی احمدیان مرج
دکتری
1402/11/28
12
تولید پاسخ در سامانه‌های گفت‌وگوی وظیفه‌محور بر پایه داده‌های آموزشی محدود
محمدمهدی همایونپور,سعیده ممتازی
محمدرضا غفرانی
کارشناسی ارشد
1402/11/25
13
سیستم مدیریت اعتماد مقاوم در برابر رفتارهای بدخواهانه برمبنای پایش آنتروپی در محیط مبتنی بر سرویس
حمیدرضا شهریاری کاهکشی
امیر خشکبارچی دهخوارقانی
دکتری
1402/11/25
14
روش زمانبندی کارا در پردازش مه برای کاربردهای حساس به تاخیر در ا ینترنت اشیاء
مسعود صبایی
حسین اعتدادی
کارشناسی ارشد
1402/11/24
15
پیشنهاد کوئری در موتورهای جستجو با بهره گیری از تعبیه متن و تعبیه گراف
سعیده ممتازی,احسان ناظرفرد
علیرضا مازوچی
کارشناسی ارشد
1402/11/21
16
ارائه روشی برای بیشینه کردن تاثیر در شبکه های اجتماعی با استفاده از ابرگراف ها
علیرضا باقری
علی شهراب
کارشناسی ارشد
1402/11/17
17
تشخیص نا هنجاری ها در شبکه های اجتماعی آنلاین
علیرضا باقری
مهسا بهرامی
کارشناسی ارشد
1402/10/30
18
راستی آزمایی زمان اجرا برای فراویژگی ها در سامانه های واکنشی
مهران سلیمان فلاح
مرتضی دامن افشان
دکتری
1402/10/25
19
با استفاده از سنسورهای اینرسی و بینایی بهبود ناوبری پهپاد در فاز فرود
رضا صفابخش
سینا تقی زاده
دکتری
1402/10/23
20
برنامه نویسی ژنتیک سلسله مراتبی مبتنی بر تخمین توزیع
محمدمهدی عبادزاده
محدثه کوشا
دکتری
1402/10/13
21
کشف فریبکاری پانزی در قراردادهای هوشمند با تجزیه و تحلیل بایت کد
حمیدرضا شهریاری کاهکشی
محمدحسن رشیدی طغرالجردی
کارشناسی ارشد
1402/10/13
22
ارائه یک شبکه عصبی فازی به منظور پیش بینی سری زمانی
محمدمهدی عبادزاده
حمید نصیری
دکتری
1402/7/29
23
بهبود بازیابی معنایی اطلاعات با رویکرد هموارسازی شبکه های عمیق
علیرضا باقری,سعیده ممتازی
زهرا پوربهمن
دکتری
1402/7/26
24
پوشش نقاط با استفاده از زنجیره ها
محمدرضا رزازی
عبداله سپه وند
دکتری
1402/7/26
25
ارائه یک معماری محاسباتی موازی برای تعیین محل نشت در شبکه های توزیع آب
مرتضی صاحب الزمانی
عظیم فرقدان
دکتری
1402/7/25
اولین
قبلی
1
...