فهرست پایان نامه ها
ردیف
عنوان پایان نامه
استاد/اساتید راهنما
دانشجو
مقطع تحصیلی
تاریخ دفاع
2126
بررسی سوئیچهای M‏TAموجود و ارائه یک ساختار بهینه
سیدمصطفی صفوی همامی
امیرعباس جعفرزاده
کارشناسی ارشد
1377/10/18
2127
شبیه سازی همرهند سخت افزار و نرم افزار
حسین پدرام,حسین پدرام
علی جهانیان
کارشناسی ارشد
1377/10/9
2128
تشخیص اتوماتیک دیاگرام های مدارهای منطقی
محمد رحمتی
عزیز رشیدی
کارشناسی ارشد
1377/9/25
2129
کتابخانه دیجیتال مقالات ومجلات
محمدرضا رزازی
مهران استادرحیمی
کارشناسی ارشد
1377/9/4
2130
باز شناسایی تصاویر نیم رخ انسان
رضا صفابخش
ویدا موحدی
کارشناسی ارشد
1377/8/30
2131
ابزاری برای توصیف و تحلیل پروتکل های تصدیق اصالت
بابک صادقیان
بهروز ترک لادانی
کارشناسی ارشد
1377/6/30
2132
طراحی یک clp صنعتی و ساخت نمونه ازمایشگاهی
ابوالقاسم اسداله راعی
حسین ماهوش محمدی
کارشناسی ارشد
1377/4/24
2133
تعیین هویت اتوماتیک از انگشتان
محمد رحمتی
سیدعلی جنت پور
کارشناسی ارشد
1376/12/12
2134
یافتن محل صورت انسان درتصویر
رضا صفابخش
رضا زارع حسنپور
کارشناسی ارشد
1376/11/30
2135
مدل NEPO برای دسترسی به منابع کامپیوتری واقعی
محمدمهدی همایونپور
پرهام جواهری پور
کارشناسی ارشد
1376/11/28
2136
آدانویسی و مرزبندی ارتوگرافیک و فونت یک پایگاه
محمدمهدی همایونپور
محمود احمدی
کارشناسی ارشد
1376/11/20
2137
طراحی e‏nilepiporcimهای غیرخطی
حسین پدرام
کاشف شمس الدینی شرفکند
کارشناسی ارشد
1376/11/19
2138
بررسی معیارهای ارزیابی۳نوعxobs و روش طراحی
بابک صادقیان
محمدرضا موحدی صفت
کارشناسی ارشد
1376/10/22
2139
راهنمای تعیبن صحت واعتبارچرخه
محمدرضا رزازی
منوچهر حافظی
کارشناسی ارشد
1376/10/22
2140
تخمین هزینه نرم افزار و ارائه یک مدل هزینه در ایران
احمد عبداله زاده بارفروش
احمد میردامادی
کارشناسی ارشد
1376/6/31
2141
ارزیابی چند ویژگی در ساختارهای مورد استفاده در رمز نگاری قطعه ای
بابک صادقیان
عباس قائمی بافقی
کارشناسی ارشد
1376/6/24
2142
تشخیص حرکت انسان و ردیابی ان در یک رشته تصویر
محمد رحمتی
شاهین لحنی
کارشناسی ارشد
1376/3/3
2143
شناسائی نوری الگو و کاربردان شناسائی حروف فارسی
محمد رحمتی
پرشاد صفائی فراهانی
کارشناسی ارشد
1376/1/30
2144
شناسائی چهره انسان بکمک ویژگیهای جبری و بصری
رضا صفابخش
حمیدرضا ایمانی کیا
کارشناسی ارشد
1375/12/25
2145
یک سیستم بلادرنگ برای برنامه ریزی حرکت بدون برخور
حسین پدرام
علیرضا سبدار
کارشناسی ارشد
1375/12/25
2146
گردش اتوماتیک مکاتبات اداری
محمدرضا رزازی
پیام محمودی نصر
کارشناسی ارشد
1375/12/14
2147
سیستم مولد نرم افزارهای توصیفی
محمدرضا رزازی
امیرحسین چینائی
کارشناسی ارشد
1375/11/30
2148
شناسائی حروفهای فارسی بااستفاده از مورفولوژی
محمد رحمتی
ناصر زارعی
کارشناسی ارشد
1375/11/30
2149
طراحی و شبیه سازی پردازشگر نوری درشبکه سویچینگ
حسین پدرام
هادی ولادی
کارشناسی ارشد
1375/11/30
2150
طراحی یک زبان برای برنامه نویسی مولدی روی کامپیوتر
محمدرضا میبدی
آرش شکاری
کارشناسی ارشد
1375/11/30