فهرست پایان نامه ها
ردیف
عنوان پایان نامه
استاد/اساتید راهنما
دانشجو
مقطع تحصیلی
تاریخ دفاع
2151
فشرده سازی و کد کردن تصویر به روش فراکتالی
رضا صفابخش
حسین ابراهیم پورکومله
کارشناسی ارشد
1375/11/17
2152
راه اندازی یک شبکه ترانسپیوتری برای بازی ابی متن
محمدرضا میبدی
مهرگان مهدوی یکتایی رودسری
کارشناسی ارشد
1375/11/8
2153
نرم افزار کنترل طراحی هواپیما
احمد عبداله زاده بارفروش
مهرداد مرادی
کارشناسی ارشد
1375/11/2
2154
پیاده سازی یک عامل کاربر برای سیستم نامهXINU
بابک صادقیان
محمدرضا غلام زاد نیک نفس
کارشناسی ارشد
1375/7/15
2155
شبیه سازی ماشین الگوریتمهای سیستولیک
محمدرضا میبدی
سیده آسیه سینایی خسروشاهی
کارشناسی ارشد
1375/7/15
2156
طراحی وپیاده سازی یک محیط شبیه سازی شبکه های عصب
رضا صفابخش
فاطمه اذعانی
کارشناسی ارشد
1375/7/15
2157
[NO TITLE]
رضا صفابخش
حمیدرضا افضلی
کارشناسی ارشد
1375/6/31
2158
انالیز سفالومتری جهت تشخیص ناهنجاری های ارتود.
رضا صفابخش
محمد مهدی عبادزاده
کارشناسی ارشد
1375/6/30
2159
اضافه کردن لایه ارتباطات بین شبکه ای به سیستم
حسین پدرام
حمیدرضا طائی سمیرمی
کارشناسی ارشد
1375/6/20
2160
بررسی الگوریتمهای t‏fq و انتخاب سیتسم سخت افزاری
حسین پدرام
بابک مهدی پوردستجردی
کارشناسی ارشد
1375/6/20
2161
بررسی کننده اتوماتیک گرامر فارسی
محمدرضا رزازی
حمید حسن پور
کارشناسی ارشد
1375/6/20
2162
تقطیع تصاویر بافت دار بکمک فرکتالها
رضا صفابخش
حامد شاه حسینی
کارشناسی ارشد
1375/6/20
2163
توسعه و بهبود پایگاه دانش بصورت بهنگام بااستفاده
محمدرضا میبدی
علیرضا تمدنی نژاد
کارشناسی ارشد
1375/6/20
2164
شناسایی حروف چاپی فارسی بکمک شبکه های عصبی
رضا صفابخش
نوید شهریاری
کارشناسی ارشد
1375/6/20
2165
یادگیری بکمک سیستمهای هوشمند
محمدرضا میبدی
محمد طهماسبی
کارشناسی ارشد
1375/6/13
2166
ابزار معین نرم افزاری سیستمهای همزمان
محمدرضا میبدی
امین الله مهآبادی
کارشناسی ارشد
1375/4/19
2167
پیاده سازی یک محیط ارتباطی برای های پردازش موازی
ابوالقاسم اسداله راعی
سهیل امیرصادقی
کارشناسی ارشد
1375/3/22
2168
تشخیص اتوماتیک صحت امضاء
رضا صفابخش
مهران محرابیان
کارشناسی ارشد
1374/6/30
2169
طراحی وپیاده سازی یک سیستم خبره جهت انتخاب پارامترهای بهینه طراحی و ساخت تابلوهای الکتریکی فشار ضعیف
احمد عبداله زاده بارفروش
حمیدرضا نیکدل
کارشناسی ارشد
1374/6/30
2170
نسخه کاربردی SQL با استفاده از منو
احمد عبداله زاده بارفروش
مجید غیوری ثالث
کارشناسی ارشد
1374/6/30
2171
شناسائی اتوماتیک سه بعدی اشیاء پرنده
رضا صفابخش
سیدمجتبی حسینی
کارشناسی ارشد
1374/6/20
2172
طراحی زبان رابط برای سیستم های عامل
احمد عبداله زاده بارفروش
محمد قاسم زاده
کارشناسی ارشد
1374/6/19
2173
بررسی و طرح روشهای پیاده سازی یک سیستم اطلاعاتی جهت استفاده از یک پایگاه داده گسترده ناهمگون
مهناز عبدا...شمشیرساز
سید رسول موسوی
کارشناسی ارشد
1374/6/18
2174
طراحی و ساخت یک سیستم خبره جهت انتخاب منابع و مأخذ
احمد عبداله زاده بارفروش
منصور دوست فاطمه
کارشناسی ارشد
1374/4/5
2175
باز شناسی متون دستنویس فارسی با روشهای آماری و ساختاری
رضا صفابخش
محمدامین شایگان
کارشناسی ارشد
1373/11/30