فهرست پایان نامه ها
ردیف
عنوان پایان نامه
استاد/اساتید راهنما
دانشجو
مقطع تحصیلی
تاریخ دفاع
2176
برنامه ریزی حرکت بدون برخورد و بدون بن بست چند ربات در یک محیط کار مشترک
حسین پدرام
ویدا وکیل التجار
کارشناسی ارشد
1373/11/30
2177
پیاده سازی نقطه مرجع S در ISDN بر اساس VHDL
حسین پدرام
مسعود صبائی
کارشناسی ارشد
1373/11/30
2178
پیاده سازی نقطه مرجع T در ISDN بر اساس VHDL
حسین پدرام
مهدی دهقان تخت فولادی
کارشناسی ارشد
1373/11/30
2179
تولید رابطه های نرمال از روی نمودار ER
محمدرضا میبدی
مجید رئوف شهیر
کارشناسی ارشد
1373/11/30
2180
شناسائی متون دستنویس فارسی توسط شبکه های عصبی
رضا صفابخش
مهدی تائب
کارشناسی ارشد
1373/11/30
2181
کنترل و شبیه سازی حرکت یک ربات با ۶ درجه آزادی
ابوالقاسم اسداله راعی
رامین صفوی
کارشناسی ارشد
1373/11/30
2182
هماهنگی حرکت چند ربات در یک محیط مشترک با روش پیش بینی محدود دسترسی به منابع مشترک
حسین پدرام
داریوش ضیائی غفوری
کارشناسی ارشد
1373/11/30
2183
فشرده سازی تصویر مبتنی بر الگوهای بصری
رضا صفابخش
عسکری صباغی لالیمی
کارشناسی ارشد
1373/11/29
2184
آموزش گرافیکی کامپیوتر از طریق ایجاد تجسم ذهنی
محمدرضا رزازی
مهدی نقوی
کارشناسی ارشد
1373/11/26
2185
طراحی و پیاده سازی مکانیزم استنتاج با استفاده از پایگاه داده رابطه ای به عنوان یک روش ارائه دانش
احمد عبداله زاده بارفروش
سعید کتال
کارشناسی ارشد
1373/11/23
2186
مترجم یک زبان توصیف سخت افزار
کریم فائز
مسعود خسروی
کارشناسی ارشد
1372/12/24
2187
شناسائی ارقام دستنویس فارسی
رضا صفابخش
حمیدرضا خدابنده
کارشناسی ارشد
1372/12/21
2188
طراحی و ساخت واحد کنترل ماشین تراش cncصنعتی
ابوالقاسم اسداله راعی
سعید شیری قیداری
کارشناسی ارشد
1372/12/21
2189
طراحی و ساخت بردهای شبکه های محلی اترنت
کریم فائز
مهدی شجری
کارشناسی ارشد
1372/11/30
2190
طراحی یک پردازشگر ساده زبان فارسی
رضا صفابخش
رامین شرکاء
کارشناسی ارشد
1372/9/30
2191
شناسائی ماشین حروف متنوع چاپی فارسی
سمانه صراف شیرازی
وحدت دست پاک
کارشناسی ارشد
1372/8/16
2192
کد کردن الگوهای ساختاری( اثر انگشت )
کریم فائز
حسین یعقوب زاده طاری
کارشناسی ارشد
1371/11/30
2193
تولید اتوماتیک برنامه از روی روابط نرمال
رضا صفابخش
فریبرز محمودی
کارشناسی ارشد
1368/12/20
...
88
بعدی
آخرین