فهرست پایان نامه ها
ردیف
عنوان پایان نامه
استاد/اساتید راهنما
دانشجو
مقطع تحصیلی
تاریخ دفاع
26
بهبود برابری در سیستم های پیشنهاددهنده ی اجتماعی
سیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی,مهدی شجری
مهسا برجی
کارشناسی ارشد
1400/7/14
27
بهبود روش آزمون کانکلیک برای کشف آسیب پذیری های برنامه با استفاده از خلاصه سازی تابع
حمیدرضا شهریاری کاهکشی
علی بیشه کلائی
کارشناسی ارشد
1400/7/14
28
بهبود مصرف انرژی در معماریِ پردازش در حافظه برای عملیات بیتی در کاربردهای داده‌های حجیم
حامد فربه
مهسا راشدی
کارشناسی ارشد
1400/7/14
29
تشخیص ناهنجاری در شبکه های اینترنت اشیا با استفاده از پردازش جریانی داده
مسعود صبایی
فرزین حیدری
کارشناسی ارشد
1400/7/14
30
تعیین شباهت معنایی در متون و به کارگیری آن در یک سامانه پرسش و پاسخ انجمنی
مریم امیر مزلقانی,محمدمهدی همایونپور
محدثه روغن گرها
کارشناسی ارشد
1400/7/14
31
طراحی مکانیزم تضمین کیفیت در مدیریت زنجیره تامین مبتنی بر سفارش با استفاده از فناوری زنجیره بلوکی
سیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی
ارمین زاکاریان
کارشناسی ارشد
1400/7/14
32
مدل‌سازی نیازمندی‌های هوش تجاری با BPMN
احمد عبداله زاده بارفروش
محمدتقی محمودنسب
کارشناسی ارشد
1400/7/14
33
نگاشت و زمان‌بندی کار‌های تصادفی در مراکز داده ابری ناهمگن دارای پردازنده‌گرافیکی
محمود ممتازپور
آریو یاراحمدی
کارشناسی ارشد
1400/7/14
34
الگوریتم‌های رنگ‌آمیزی گراف مبتنی‌بر یادگیری ماشین برای گراف‌های بزرگ
محمدرضا میبدی
محمدرضا امامی ناصری
کارشناسی ارشد
1400/7/12
35
پیش بینی روند بهبودی بیمار بر اساس داده های پزشکی به کمک یادگیری عمیق
احسان ناظرفرد
امیرحسین بتوئی
کارشناسی ارشد
1400/7/12
36
تشخیص فرایند پرداخت بهینه در سیستم مبتنی بر دارایی های مالی اعضای یک شبکه اجتماعی
سیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی,مهدی شجری
محمد چرم زاده
کارشناسی ارشد
1400/7/12
37
طراحی سازوکار مبتنی بر قراردادهای هوشمند برای بازار مبادله پهنای باند رادیویی
سیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی,سیاوش خرسندی
ساناز محمدزاده قراتلو
کارشناسی ارشد
1400/7/12
38
ارائه یک مدل کیفیت برای پاکسازی و آماده‌سازی داده‌های اینترنت اشیاء
احمد عبداله زاده بارفروش
علی عزتی جهانگیر
کارشناسی ارشد
1400/7/11
39
بیشینه سازی انتشار در شبکه های اجتماعی با در نظر گرفتن تحلیل احساسات
مریم امیرحائری,سعیده ممتازی
میلاد محمدرضایی
کارشناسی ارشد
1400/7/11
40
ارائه الگوریتم‌های هوشمند مبتنی بر اتوماتای یادگیر برای الگوریتم های اجماع بلاک چین
محمدرضا میبدی
علی نیک حالت جهرمی
کارشناسی ارشد
1400/7/7
41
به کارگیری یادگیری عمیق درتشخیص فعالیت های انسان بوسیله حسگر های پوشیدنی و تلفن همراه
احسان ناظرفرد,مریم امیر مزلقانی
محمد توکلی
کارشناسی ارشد
1400/7/7
42
یادگیری عمیق توزیع شده برای کلان داده‌ها
مریم امیرحائری,محمدمهدی عبادزاده
حسین خلیلیان گورتانی
کارشناسی ارشد
1400/7/7
43
انتقال بافت و سبک تصویر به تصاویر دیگر با حفظ محتوی توسط شبکه‌های مولد تقابلی
محمد رحمتی
سیدبهمن روحانی
کارشناسی ارشد
1400/7/5
44
روشی مبتنی بر یادگیری عمیق در بازنمایی برداری گرافها
مریم امیر مزلقانی
علی رضا عموزادمهدیرجی
کارشناسی ارشد
1400/6/31
45
ارائه یک معماری کم مصرف برای حافظه ی MRAM نهفته در کاربردهای اینترنت اشیاء
حامد فربه
بلال جهان نیا
کارشناسی ارشد
1400/6/29
46
پیش بینی مسیر در خودروهای خودران با استفاده از شبکه های عصبی عمیق
احسان ناظرفرد
میلاد بهلولی
کارشناسی ارشد
1400/6/29
47
بیشینه سازی تاثیر در شبکه های پیچیده با استفاده از روش های بهینه سازی چند هدفه
مریم امیرحائری,سعیده ممتازی
علی اکبر بدری
کارشناسی ارشد
1400/6/25
48
آزمون عینی نمادین قراردادهای هوشمند به منظور کشف آسیب پذیری ها
مهران سلیمان فلاح
مریم السادات طباطبائی
کارشناسی ارشد
1400/6/22
49
بهبود ماشین کانولوشنی رابطه ای در بازشناسی رفتار جمعی
احمد نیک آبادی
فاطمه السادات طباطبایی فر
کارشناسی ارشد
1400/6/21
50
تشخیص حالات غیرعادی در سری زمانی با استفاده از شبکه های عصبی عمیق
رضا صفابخش
جواد شیخ
کارشناسی ارشد
1400/6/20