فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
ابراهیم نافیو
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
2
احمد احمدپور
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1401
3
احمد شاه محمد
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1401
4
اذردخت طیرانی راد
مهندسی کامپیوتر-رایانش امن
کارشناسی ارشد
1401
5
اردلان نهاوندی فرد
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1401
6
ارمین حامدعظیمی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
7
ارمینا متقی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
8
ارین صادقی مجرد
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
9
اشکان مشفق حقیقی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
10
امیرحسن رضائی بنیس
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
11
امیرحسین کربلایی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
12
امیرحسین اخوندکاظمی
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1401
13
امیرحسین بابائیان
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1401
14
امیرحسین شهابی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
15
امیرحسین متقیان
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
16
امیرحسین ولائی زارع
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1401
17
امیررضا زارع
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1401
18
امیرمحمد انصاری جهیزدانی
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1401
19
امیرمحمد حکیمی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
20
امیرمحمد کلاکی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
21
امیرمسعود سپهریان
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1401
22
انیتا لطفی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
23
بردیا صباغ کرمانی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
24
بنیامین خزلی
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1401
25
بنیامین قهرمانی نژاد
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1401
اولین
قبلی
1
...