فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
26
امیررضا دانشور
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1402
27
امیررضا صباغ سماکوش
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1402
28
امیرعباس انتظاری
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1402
29
امیرعلی ذاکری
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1402
30
امیرعلی رحیمی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1402
31
امیرعلی روشن زاده
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1402
32
امیرعلی سلمانی سولا
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1402
33
امیرمحمد خالقی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1402
34
امین رضائیان لنبران
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1402
35
امین متوسلی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1402
36
ایلیا اسدی زیدابادی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1402
37
ایناز میمنت
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1402
38
بنیامین یعقوبی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1402
39
بهار رفیع نژاد
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1402
40
بهرام امامی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1402
41
بیتا شایگان
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1402
42
پارسا اسدی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1402
43
پارسا اسلامی باباحیدری
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1402
44
پارسا اکسیر
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1402
45
پارسا پرچی فیروزکوهی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1402
46
پارسا حمیدی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1402
47
پرنیان ثاقب حقیقی
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1402
48
پریسا تینای طهرانی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1402
49
پوریا رسان نژاد
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1402
50
پوریا صادقی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1402