فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
645
مهدی رحیم زاده
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
646
وحید امینی
مهندسی کامپیوتر
دکتری
1395
647
هادی نظیفی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
648
امیر خشکبارچی دهخوارقانی
مهندسی فناوری اطلاعات
دکتری
1394
649
بهروز فرکیانی
مهندسی فناوری اطلاعات
دکتری
1394
650
پگاه اسلامیه
مهندسی فناوری اطلاعات
دکتری
1394
651
حمیده سروری کاریزکی
مهندسی کامپیوتر
دکتری
1394
652
سجاد فلاحی جویباری
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی
1394
653
صادق اعتماد
مهندسی کامپیوتر
دکتری
1394
654
صبا حاجی باشی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی
1394
655
علیرضا کاوسی قهفرخی
مهندسی کامپیوتر-فناوری اطلاعات
کارشناسی
1394
656
مجید شموشکی
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی
1394
657
محسن فضائلی
مهندسی کامپیوتر
دکتری
1394
658
محمد مدیری
مهندسی کامپیوتر
دکتری
1394
659
محمدمهدی معمارپوری
مهندسی کامپیوتر-فناوری اطلاعات
کارشناسی
1394
660
احسان شریفی
مهندسی کامپیوتر
دکتری
1393
661
روح اله تقی زاده
مهندسی کامپیوتر
دکتری
1393
662
طاهر اکبری
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی
1393
663
کیمیا رضایی مقدم
مهندسی کامپیوتر-فناوری اطلاعات
کارشناسی
1393
664
لیلا جوکار
مهندسی کامپیوتر
دکتری
1393
665
محدثه کوشا
مهندسی کامپیوتر
دکتری
1393
666
بهروز ودادیان
مهندسی کامپیوتر
دکتری
1392
667
رضا فانی
مهندسی کامپیوتر
دکتری
1392
668
محمد مهدی محصولی
مهندسی کامپیوتر
دکتری
1392
669
سیدعلیرضا انوری
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1380