فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
751
نگین سادات موسوی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1397
752
نیکا سلطانی تهرانی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1397
753
هادی ناظمی اسفنداباد
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1397
754
پرنا عزیزی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1396
755
فاطمه رجبی النی
مهندسی کامپیوتر
دکتری
1395
756
مریم شفیعی
مهندسی فناوری اطلاعات
دکتری
1395
757
وحید امینی
مهندسی کامپیوتر
دکتری
1395
758
محمداسماعیل زارعی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1380
...
31
بعدی
آخرین