فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
826
کیمیا جوانشیررضائی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
827
کیمیا زرگری
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
828
محدثه قایخلو
مهندسی کامپیوتر
دکتری
1395
829
محمدامین صادق
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
830
محمدباقر عابدی سقا
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
831
محمدمحسن محمدی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
832
محمدمعین حاج ابراهیمی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
833
محمدمهدی الوانسازیزدی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
834
محمدمهدی صابرماهانی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
835
مرتضی ابراری
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
836
مرتضی دامن افشان
مهندسی کامپیوتر
دکتری
1395
837
مریم شفیعی
مهندسی فناوری اطلاعات
دکتری
1395
838
مریم محمدی اردهالی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
839
مسعود غیاثی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
840
مهدی رحیم زاده
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
841
نازنین تقوی زنجناب
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
842
وحید امینی
مهندسی کامپیوتر
دکتری
1395
843
هادی نظیفی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
844
امیر خشکبارچی دهخوارقانی
مهندسی فناوری اطلاعات
دکتری
1394
845
بهروز فرکیانی
مهندسی فناوری اطلاعات
دکتری
1394
846
پگاه اسلامیه
مهندسی فناوری اطلاعات
دکتری
1394
847
حسین محصل ارجمندی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی
1394
848
حمیده سروری کاریزکی
مهندسی کامپیوتر
دکتری
1394
849
سجاد فلاحی جویباری
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی
1394
850
صادق اعتماد
مهندسی کامپیوتر
دکتری
1394