فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
858
طاهر اکبری
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی
1393
859
کیمیا رضایی مقدم
مهندسی کامپیوتر-فناوری اطلاعات
کارشناسی
1393
860
لیلا جوکار
مهندسی کامپیوتر
دکتری
1393
861
محدثه کوشا
مهندسی کامپیوتر
دکتری
1393
862
بهروز ودادیان
مهندسی کامپیوتر
دکتری
1392
863
رضا فانی
مهندسی کامپیوتر
دکتری
1392
864
محمد مهدی محصولی
مهندسی کامپیوتر
دکتری
1392
...
35
بعدی
آخرین