دفاع از پایان‌نامه ارشد
"بهبود دقت بازشناسی گفتار محاور های با تمرکز بر زبان فارسی"
مهرداد نادری
 | تاریخ ارسال: 1403/3/27 | 
دفاع از پایان‌نامه ارشد
"بهبود دقت یادگیری بدون نمونه یا با نمونه محدود روی گراف‌ها"
یاسین محمدی
 
 | تاریخ ارسال: 1403/3/27 | 
دفاع از پایان‌نامه ارشد
"یک رویکرد مدیریت منابع آگاه از کیفیت برای ریزخدمات فضای ابر "
محمد علی میرزایی

گرایش معماری کامپیوتر
 | تاریخ ارسال: 1403/2/18 | 
دفاع از پایان نامه ارشد
"بازشناسی دست‌نوشته‌ی برخط فارسی با استفاده از شبکه‌های عصبی عمیق"
محمدرضا مولوی سعید‌آباد
گرایش هوش‌ مصنوعی و رباتیک

 
 | تاریخ ارسال: 1403/2/16 | 
دفاع از پایان نامه ارشد
"استفاده از تولید خودکار کد بهره کش برای افزایش اختیارات تهدیدات پیشرفته پیگیر"
 راحیل اثناعشری

 
 | تاریخ ارسال: 1402/11/29 | 
دفاع از رساله دکتری
"سیستم مدیریت اعتماد مقاوم در برابر رفتارهای بدخواهانه برمبنای پایش آنتروپی در محیط مبتنی بر سرویس"
  امیر خشکبارچی
 
 | تاریخ ارسال: 1402/11/24 | 
دفاع از پایان نامه ارشد
"بهبود قابلیت اطمینان در استقرار توابع مجازی برای تامین کبفیت سرویس در یک شبکه BG5"
 داوود ناصری
 | تاریخ ارسال: 1402/11/24 | 
دفاع از پایان نامه ارشد
"ارائه الگوریتمی جهت بدست آوردن نمودار ورنوی در گراف شهری با استفاده از تکنیک نگاشت-کاهش"
زهرا لطیفی

 
 | تاریخ ارسال: 1402/11/24 | 
دفاع از پایان نامه ارشد
"یادگیری محدود و کاربرد آن در دسته‌بندی چندبرچسبی"
 محسن عبادپور

 
 | تاریخ ارسال: 1402/11/24 | 
دفاع از پایان نامه ارشد
"تشخیص فعالیت‌های انسان به‌وسیله حسگرهای پوشیدنی و تلفن همراه با استفاده از روش‌های یادگیری انتقالی"
محمدرضا جفائی رهنی

 
 | تاریخ ارسال: 1402/11/24 | 
دفاع از پایان نامه ارشد
"حریم خصوصی تفاضلی برای نگاشت‌کاهش برروی ابر مهاجم"
 هادی صداقت زادگان اصفهانی
 

 
 | تاریخ ارسال: 1402/11/24 | 
دفاع از پایان نامه ارشد
"حریم خصوصی تفاضلی برای نگاشت‌کاهش برروی ابر مهاجم"
 هادی صداقت زادگان اصفهانی
 

 
 | تاریخ ارسال: 1402/11/24 | 
دفاع از رساله دکتری
"ارائه چارچوب نظری مدیریت مخاطرات امنیت سایبری سامانه‏های سایبر-فیزیکی با دفاع هدف متحرک"
 محمدمهدی احمدیان  

 
 | تاریخ ارسال: 1402/11/21 | 
دفاع از پایان نامه ارشد
پیشنهاد کوئری در موتورهای جستجو با بهره‌گیری از تعبیه متن و تعبیه گراف
علیرضا مازوچی

 
 | تاریخ ارسال: 1402/11/17 | 
دفاع از پایان‌نامه ارشد
"تولید پاسخ در سامانه‌های گفت‌وگوی وظیفه‌محوربر پایه داده‌های آموزشی محدود"
  محمدرضا غفرانی

 
 | تاریخ ارسال: 1402/11/17 | 
دفاع از پایان‌نامه ارشد
"روش زمان بندی کارا در پردازش مه برای کاربردهای حساس به تاخیر در اینترنت"
 حسین اعتدادی
 | تاریخ ارسال: 1402/11/15 | 
دفاع از پایان‌نامه ارشد
"ارائه روشی برای بیشینه کردن تاثیر در شبکه های اجتماعی با استفاده از ابرگرافها"
علی شهراب
 | تاریخ ارسال: 1402/11/15 | 
دفاع از رساله دکتری
"برنامه نویسی ژنتیک سلسله مراتبی مبتنی بر تخمین توزیع"
 محدثه کوشا


 
 | تاریخ ارسال: 1402/10/19 | 
دفاع از رساله دکتری
"راستی‌آزمایی زمان‌اجرا برای فراویژگی‌ها در سامانه‌های واکنشی"
مرتضی دامن‌افشان
 
 | تاریخ ارسال: 1402/10/19 | 
دفاع از پایان‌نامه ارشد
"کشف فریبکاری در قراردادهای هوشمند با تجزیه و تحلیل بایت کد"
محمدحسن رشیدی
 | تاریخ ارسال: 1402/10/9 | 
دفاع از رساله دکتری
"ارائه یک شبکه عصبی فازی به منظور پیشبینی سری زمانی"
 حمید نصیری
 | تاریخ ارسال: 1402/7/26 | 
دفاع از رساله دکتری
"ارائه یک معماری محاسباتی موازی برای تعیین محل نشت در شبکه های توزیع آب"
 عظیم فرقدان
 | تاریخ ارسال: 1402/7/22 | 
دفاع از پایان‌نامه ارشد
"بهبود کیفیت سامانه تبدیل متن به گفتار چند گوینده های فارسی"
مجید ادیبیان
 | تاریخ ارسال: 1402/6/20 | 
دفاع از پایان‌نامه ارشد
"بهبود سیستم های توصیه‌گر به کمک ابرگراف"
محمد چالکی


 
 | تاریخ ارسال: 1402/6/20 | 
دفاع از پایان‌نامه ارشد
تشخیص سؤالات فاقد پاسخ در متن در سیستم‌های پرسش و پاسخ مبتنی بر درک مطلب
کسری درویشی

 
 | تاریخ ارسال: 1402/6/20 | 
دفاع از پایان‌نامه ارشد
"کمینه سازی هزینه اجرای درخواستهای چند کالسه بوسیله متعادل کننده بار"
 احمد فالحیان نجف آبادی
 | تاریخ ارسال: 1402/6/20 | 
دفاع از پایان‌نامه ارشد
ﺍﺭﺍﺋﻪ روشی برای بهبود مقاومت شبکه‌های عصبی عمیق دسته‌بند تصاویر در برابر نمونه‌های تخاصمی
سروش مهدی


 
 | تاریخ ارسال: 1402/6/20 | 
دفاع از پایان‌نامه ارشد
"بهبود کارایی در آموزش داده های نامتوازن با رویکرد یادگیری عمیق"
  هادی محمدی

 
 | تاریخ ارسال: 1402/6/20 | 
دفاع از پایان‌نامه ارشد
"یک رویکرد مبتنی بر یادگیری ماشین و آگاه از ارتباط برای زمانبندی ظرف اجرایی"
 مرضیه نوروزی دهناشی
 | تاریخ ارسال: 1402/6/13 | 
دفاع از پایان‌نامه ارشد
"یادگیری ویژگی به منظور دسته بندی تصاویر با استفاده از برنامه نویسی ژنتیکی"
 زهرا سادات رضوی نژاد
 | تاریخ ارسال: 1402/6/13 | 
دفاع از پایان‌نامه ارشد
" تشخیص رخدادهای غیرعادی در پیشبینی قیمت رمزارزها با استفاده از شبکه های مولد تقابلی "
 بهنام زرگری اصل
 | تاریخ ارسال: 1402/6/13 | 
دفاع از پایان‌نامه ارشد
"قطعه بندی همه نما بوسیله ی دوربین و الیدار برای خودرو های خودران "
 فردین آیار
 | تاریخ ارسال: 1402/6/13 | 
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد
"دسته‌بندی چندسطحی اخبار و به کارگیری آن در حوزه‌های مالی بازار و سرمایه"
علی باوند

 
 | تاریخ ارسال: 1402/6/13 | 
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد
"سنتز مدار های کوانتومی با در نظر گرفتن نرخ خطا و نحوه ی ارتباط بین کیوبیت ها"
سیدمحمدسعید فتاحی
 | تاریخ ارسال: 1402/6/12 | 
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد
"افزایش کارایی آموزش افزایشی شبکه عصبی کانولوشنی بر بسترFPGA "
فرزانه ارزاقی
 | تاریخ ارسال: 1402/6/8 | 
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد
"بازشناسایی بدون نظارت افراد با استفاده از شبکه های مولد تقابلی "
رومینا ذاکریان
 | تاریخ ارسال: 1402/6/8 | 
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد
"طراحی و پیاده سازی زنجیره بلوکی مطمئن و کارا روی معماری شبکه روی تراشه"
آرمان قیصری
 | تاریخ ارسال: 1402/6/8 | 
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد
"تشخیص محتوای اهانت آمیز در متون با رویکرد شبکه های عصبی عمیق"
علی عزیزی
 | تاریخ ارسال: 1402/6/8 | 
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد
ارائه الگوریتم عمومی برای طبقه بندی جویبارداده در فضای ویژگی پویا
رضا ساجد ی
 | تاریخ ارسال: 1402/5/4 | 
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد
"شتاب دهنده سه بعدی قابل بازپیکربندی برای شبکه های عصبی پیچشی"
علی صداقت گو
 | تاریخ ارسال: 1402/5/4 | 
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد
"ارزیابی اعتبار کاربران در شبکه های اجتماعی"
محمد مرادی
 | تاریخ ارسال: 1402/4/27 | 
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد
"متعادل سازی هزینه و زمان پاسخگویی درخواست چند کلاسه در ابر به وسیله متعادل کننده بار"
مهدی خزاعی نژاد
 | تاریخ ارسال: 1402/4/27 | 
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد
"پیش بینی جهت و نرخ تبادل نهایی بیت کوین با روش های ترکیبی"
 نگین مریوانی
 | تاریخ ارسال: 1402/4/25 | 
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد
"بهبود کارآیی معماری پردازش در حافظه مقاومتی برای شبکه های عصبی بازگشتی"
فرشاد احدی نیا
 | تاریخ ارسال: 1402/4/25 | 
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد
"بهبود آزمون قابلیت اطمینان در نرمافزارهای سیستمهای نهفته با توجه به سربار زمان و افزونگی"
میثم شریفزاده اردکانی
 | تاریخ ارسال: 1402/4/24 | 
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد
"ارزیابی تجربه کاربری و تأثیر آن بر کیفیت رابط کاربری"
محدثه ثابتی پور
 
 | تاریخ ارسال: 1402/4/24 | 
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد
"ارائه معماری محاسباتی موازی برای تسریع تشخیص نشت در شبکه ها ی توزیع آب با الگوریتم k- همسا یه نزدیک"
فاطمه فرجلو
 | تاریخ ارسال: 1402/4/3 | 
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد
"بهینه سازی راهبرد استخراج در بلاکچین با استفاده از یادگیری تقویتی"
فاطمه قاسمی
 | تاریخ ارسال: 1402/3/31 | 
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد
"بهینه‌سازی چارچوب پردازش کلان داده و توزیع‌شده اسپارک"
امیرمحمد حق‌اللهی

 
 | تاریخ ارسال: 1402/3/30 | 
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد
"تشخیص ناهنجاری‌ها در شبکه بلاک‌چین با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین"
محمدحسام غلامی کلیشمی


 
 | تاریخ ارسال: 1402/3/30 | 
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد
"طراحی شتاب دهنده تقریبی کم توان بر بستر تراشه های FPGA برای کاربردهای هوش مصنوعی "
نادیا سهرابی
 | تاریخ ارسال: 1402/3/24 | 
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد
"بهبود روش کشف آسیب پذیری برنامه ها با استفاده از شبکه عصبی گرافی"
 زهرا متشکر آرانی
 | تاریخ ارسال: 1402/3/20 | 
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد
"پاکسازی تکرار معنایی داده با استفاده از پایگاه شناخت"
مهدی جعفری سروجهانی

 
 | تاریخ ارسال: 1402/3/3 | 
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد
"پیش‌بینی داده‌های سری زمانی مالی با استفاده از یک مدل ترکیبی و یادگیری عمیق"
 اسما قره‌خانی
 | تاریخ ارسال: 1402/2/30 | 
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد
"ارائه یک متریک برای ارزیابی میزان اثربخشی در سیستم آگاهی از وضعیت امنیت سایبر"
امیرعباس مهدیزاده
 
 | تاریخ ارسال: 1401/12/16 | 
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد
"یک رویکرد حافظ حریم خصوصی مبتنی بر زنجیره بلوکی برای بازارهای معاملات داده در اینترنت اشیاء"
هادی فراهانی
گرایش: رایانش امن
 | تاریخ ارسال: 1401/12/16 | 
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد
"وزندهیکاربرانشبکههایاجتماعی درپیش‌بینی بازار سهام با تحلیل نظراتآنها"
زینب خالوندی
 | تاریخ ارسال: 1401/12/15 | 
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد
اطلاعیه جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد
"بازشناسیچهرهدرویدئوبااستفادهازتجمیعویژگیها"
زهرا طالبی
 | تاریخ ارسال: 1401/12/15 | 
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد
"بهینه سازی پیکربندی شبکه روی تراشه 3بعدی جهت افزایش قابلیت اطمینان با درنظر گرفتن محدودیتهای هزینه و تاخیر"
حسام عبدالحسینی
 | تاریخ ارسال: 1401/12/14 | 
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد
"ارائه روشی برای حفظ حریم خصوصی داده‌های سلامت در اینترنت اشیا"
محمود فرجی

 
 | تاریخ ارسال: 1401/12/3 | 
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد
"ویرایش صفات چهره در تصویر با استفاده از شبکه های مولد تقابلی"
 نجمه محمدباقری
 | تاریخ ارسال: 1401/12/3 | 
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد
"-یادگیری خود نظارت تصویری برای آشکارسازی شی در تصویر"
 شروین حالت
 | تاریخ ارسال: 1401/11/25 | 
جلسه دفاع کارشناسی ارشد
"تشخیص زنده بودن تصویر چهره برای احراز هویت غیر حضوری"
امید احمدیه

 | تاریخ ارسال: 1401/11/25 | 
جلسه دفاع  کارشناسی ارشد
تنظیم کارآمد پارامترهای شبکه لوراون با استفاده از یادگیری ماشین به منظور بهبود کارایی
رضا صراطی
 | تاریخ ارسال: 1401/11/1 | 
جلسه دفاع کارشناسی ارشد
بهبود امنیت شبکه‌های نرم‌افزار محور با استفاده از چارچوب مبتنی بر زنجیره بلوکی
سیف‌الله روح‌اللهی کشتلی
 | تاریخ ارسال: 1401/7/23 | 
جلسه دفاع کارشناسی ارشد
پیش بینی آلودگی هوا با در نظر گرفتن همبستگیهای مکانی و زمانی
 محمدسعید نباتی سراوانی
 | تاریخ ارسال: 1401/7/19 | 
جلسه دفاع  کارشناسی ارشد
طبقه بندی ترافیک VoIP رمزشده در شبکه های نرم افزار محور 
نیلوفر زاهدی درشوری
 | تاریخ ارسال: 1401/7/19 | 
جلسه دفاع  کارشناسی ارشد
به کارگیری یادگیری تقویتی عمیق در سیستم­های توصیه­گر محاوره­ای
شادی رشتیان
 | تاریخ ارسال: 1401/7/19 | 
جلسه دفاع کارشناسی ارشد
خلاصه‌سازی‌انتزاعی‌متن‌با‌استفاده‌از‌شبکه‌های مولد‌تقابلی
محمدرضا عزیزی
گرایش هوش مصنوعی

 
 | تاریخ ارسال: 1401/7/18 | 
جلسه دفاع کارشناسی ارشد
کشف نقاط پرت با استفاده از الگوریتم K-means
زهرا اسدینادرآبادی
گرایش نرم افزار

 
 | تاریخ ارسال: 1401/7/18 | 
جلسه دفاع کارشناسی ارشد
ارائه یک چهارچوب اینترنت اشیاء مبتنی بر زنجیره بلوکی در راستای بهبود پارامترهای کیفی و امنیتی در پیاده سازی شهرهای هوشمند
ملیکا اورنگ
 | تاریخ ارسال: 1401/7/17 | 
جلسه دفاع کارشناسی ارشد
 افزایش بهره ­وری کدهای تصحیح خطا در مقابله با خطا­های چند بیتی در بخش برچسب حافظه­ های نهان
 پریا حضرتیان

 
 | تاریخ ارسال: 1401/7/17 | 
جلسه دفاع کارشناسی ارشد
تشخیص خشونت در ویدئو با استفاده از یادگیری تقویتی عمیق
حمید محمدی
 گرایش هوش مصنوعی
 | تاریخ ارسال: 1401/7/17 | 
جلسه دفاع کارشناسی ارشد
بهبود کارایی سیستمهای کامپیوتری تحت بار کاری انفجاری با استفاده از توازن بار
رویا خواجه صالحی
گرایش نرم افزار
 | تاریخ ارسال: 1401/7/17 | 
جلسه دفاع کارشناسی ارشد
استفاده از تجزیه و تحلیل توپولوژیکی داده ها برای تقسیمب ندی تصاویر پزشکی در شبکه های عصبی عمیق
سید محمد حسینی
 | تاریخ ارسال: 1401/7/17 | 
جلسه دفاع کارشناسی ارشد
تشخیص حمالت DDoSدر شبکههای تعریف شده نرم افزاری برای جلوگیری از حمله و محافظت از کنترل کننده
امیر صادقی
گرایش رایانش امن
 | تاریخ ارسال: 1401/7/17 | 
جلسه دفاع کارشناسی ارشد
استحکام الگوریتم­هایی که از قطعه ­بندی در تشخیص فعالیت استفاده می­نمایند
علی امانی
گرایشنرم ­افزار
 | تاریخ ارسال: 1401/6/16 | 
جلسه دفاع کارشناسی ارشد
ارزیابی تحمل پذیری اشکال دستگاه های سختافزاری مبتنی بر LoRa در اینترنت اشیاء و ارائه روشی جهت افزایش آن
سیده فاطمه انوری
گرایش معماری سیستم های کامپیوتری
 | تاریخ ارسال: 1401/6/8 | 
پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد
زمان‌بندی گردش‌کار در مراکز داده‌ی ابری توزیع شده با هدف کاهش هزینه و زمان اجرا
سارا محمدی قلعه محمدعلی
گرایش معماری سیستم­های کامپیوتری


 
 | تاریخ ارسال: 1401/4/28 | 
پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه یک روش برای تشخیص ناهنجاری مبتنی بر گراف در نسخه های پزشکی
آیدا علیزاده
گرایش مهندسی نرمافزار
 | تاریخ ارسال: 1401/4/26 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه یک معماری خاصمنظوره نورومورفیک مبتنی بر یادگیری تقویتی در بازارهای مالی 
 سیدامیرحسین سعیدی
گرایش معماری سیستم‌های کامپیوتری


 
 | تاریخ ارسال: 1401/4/5 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"بررسی حملات امنیتی در بلاکچین و ارائه راهکاری جهت کاهش خطرات ناشی ازحملات دوبارخرجکردن و نگه داشتن بلاک با استفاده از یادگیری ماشین"
 سید اردلان قریشی

 
 | تاریخ ارسال: 1401/3/24 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"بهبود مصرف انرژی در شبکه های گسترده کم توان"
بنیامین تیموری
 | تاریخ ارسال: 1401/3/21 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"بهبود مصرف انرژی در شبکه های گسترده کم توان"
بنیامین تیموری 
گرایش شبکه های کامپیوتری
 | تاریخ ارسال: 1401/3/18 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
ارزیابی آسیبپذیری NB-IoT در اینترنت اشیاء دور-برد توان-پایین با استفاده از تزریق اشکال و ارائه یک روش جهت بهبود آن
فاطمه خجسته دانا
گرایش معماری کامپیوتر

 
 | تاریخ ارسال: 1401/3/17 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"بهبود روشهای خالصهسازی انتزاعی متن"
 محمدجواد ظهرابی
گرایش نرم‌افزار
 | تاریخ ارسال: 1401/3/16 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"ارائه معماری محاسباتی موازی برای حل سریع معادالت هیدرولیکی در شبکه اتوماتای سلولی"
علی سویزی
گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری
 | تاریخ ارسال: 1401/3/16 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"پرسش و پاسخ مبتنی بر گراف دانش با استفاده از بازنمایی عصبی عمیق گراف"

 فرهاد شیرمردی

 | تاریخ ارسال: 1401/3/8 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"ارائه مدل محاسباتی از مخچه بر روی حرکت دو چشم و حرکت سر"
حمیدرضا درگاهی
گرایش هوش مصنوعی و رباتیک
 | تاریخ ارسال: 1400/12/15 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"ارائه الگو برای موزون سازی (ارکستراسیون) مولفه ها در سیستم های مبتنی بر معماری میکروسرویس"
مهیار کریمی
گرایش مهندسی نرم‌افزار
 | تاریخ ارسال: 1400/11/17 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"ارائه روشی مقیاسپذیر برای تحلیل احساسات "
 سیدمحمد میرموسوی
گرایش نرم افزار
 | تاریخ ارسال: 1400/1/23 | 
جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد
"ارائه الگوریتمی مقیاسپذیر برای تشخیص شایعه در بین
پیامهای فارسی شبکه های اجتماعی برخط "
محمدرضا حسین پور نفوتی
گرایش نرم افزار
 | تاریخ ارسال: 1399/12/19 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"ارتقا مشارکت در شبکه های توزیع شده با استفاده از فناوری زنجیره بلوکی و مهندسی انگیزه"
محمد علی شاهسوند آنانلو
 گرایش تجارت الکترونیک


 
 | تاریخ ارسال: 1399/9/15 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"شناﺳﺎ یی ﻣﺸﺘﺮیان ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ"
گلشن سندسی   
ﮔﺮایشﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
 | تاریخ ارسال: 1399/7/29 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"طراحی روشی جدید برای تشخیص پولشویی مبتنی بر تحلیل شبکه اجتماعی" 
مریم السادات ماهوتیها
گرایش تجارت الکترونیک
 

 
 | تاریخ ارسال: 1399/6/31 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"تقطیع و برچسبزنی فایلهای صوتی مبتنی بر گوینده و یادگیری عمیق"
 شهرزاد صفایی
 گرایش هوش مصنوعی
 | تاریخ ارسال: 1399/6/19 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"بازنویسی برنامههای جاوا اسکریپت برای اعمال خطمشیهای حریم خصوصی احتمالاتی"
مهدیه حجازی
گرایش رایانش امن
 | تاریخ ارسال: 1399/6/16 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی یک سامانه ردیابی اشیاء بر بستر شبکه دوربرد با توان کم"
 جابر بابکی

 گرایش شبکه های کامپیوتری
 | تاریخ ارسال: 1399/6/15 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"حفظ حریم خصوصی خوشه‌بندی برون‌سپاری شده"
محمدحسام هدایتی سقاواز
گرایش رایانش امن
 | تاریخ ارسال: 1399/6/15 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"تشخیص و تعقیب اشیاء استتار شده با استفاده از کانتور های فعال و شبکه های عصبی"
محمدجواد متین کیا
گرایش هوش مصنوعی
 | تاریخ ارسال: 1399/4/16 |