ریاست دانشکده


team

دکتر حمیدرضا زرندی

ریاست دانشکده


دفتر دانشکده: ۲۷۰۰

تلفن - فکس: ۶۶۴۱۹۴۱۱۰

مسئول دفتر: مریم سلیمانی

معاونین


team

دکتر مهران سلیمان فلاح

آموزشی و تحصیلات تکمیلی


رایانامه: msfallah@aut.ac.ir

تلفن - فکس: ۶۴۵۴۲۷۱۸

team

دکتر بهادر بخشی سراسکانرود

پژوهشی و امـور بین‌ الملل


رایانامه: bbakhshi@aut.ac.ir

تلفن - فکس: ۶۴۵۴۲۷۲۳

کارشناسان آموزشی


team

سمیه قرائی

کارشناسی


تلفن: ۶۴۵۴۲۷۱۹

team

هانیه سبزعلی

کارشناسی‌ ارشد


تلفن: ۶۴۵۴۲۷۰۳

team

عذری علی‌پور

دکتری


تلفن: ۶۴۵۴۲۷۳۸

سایر اعضا


team

مهندس جعفر عبدی

مشاور و دبیر شوراهای دانشکده


تلفن: ۶۶۴۱۹۴۱۱۰ - ۲۷۰۰ (۶۴۵۴)

فکس: ۶۶۴۹۵۵۲۱

team

بهنام صبوحی

مسئول پشتیبانی (اداری)


تلفن: ۶۶۴۱۹۴۱۱۰ - ۲۷۰۰ (۶۴۵۴)

فکس: ۶۶۴۹۵۵۲۱

راه های ارتباطی


آدرس

ایران - تهران - میدان ولیعصر - خیابان حافظ - پلاک ۳۵۰

تلفن: ۶۴۵۴۰ (۲۱) ۹۸+ ایمیل: info@aut.ac.ir