بایگانی بخش مرکز تحقیق و توسعه توسن تکنو

img_yw_news
شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹ -

مرکز تحقیق و توسعه توسن تکنو

ایجاد یک رابطه استراتژیک میان شرکت توسن‌تکنو و دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای توسعه فناوری‌های دیجیتال و کاربردی‌سازی آن‌ها