بایگانی بخش هیات علمی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 8 | تعداد کل بازدید های مطالب: 3,332 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۰ -

test-hardware

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ -

آز-دکتر فربه

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ -

AZ-Dr Farbeh

img_yw_news
یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹ -

Az-Dr Safabakhsh

img_yw_news
یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹ -

آز-دکتر صفابخش

img_yw_news
شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹ -

تماس با ما -تست

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ -

کارکنان-تست

img_yw_news
دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ -

test

.